…Dromen van gas betekent dat je schadelijke meningen van anderen zult koesteren, waardoor je er onrechtvaardig mee omgaat, en je zult als gevolg daarvan berouw krijgen. Denken dat u verstikt bent, betekent dat u problemen zult krijgen die u onnodig zult oplopen door uw eigen verkwisting en nalatigheid. Proberen gas eruit te blazen, betekent dat je onbewust vijanden vermaakt, die je zullen vernietigen als je niet op je hoede bent. Om gas te doven, betekent dat je je eigen geluk meedogenloos zult vernietigen. Om het aan te steken, zult u gemakkelijk een uitweg vinden uit een onderdrukkend ongeluk….

…Dromen dat we koken op gas of dat we het als licht gebruiken, is een teken dat alles goed komt. Als het gas wordt afgesloten, is het dat we door gebrek aan voorbereiding onze projecten niet zullen realiseren. Als er een lek is of er zich een explosie voordoet, is dat een waarschuwing voor ons om onze plannen te herzien omdat we met een ramp worden bedreigd….

…Dromen dat we gas gebruiken in een huishoudelijke dienst betekent dat onze plannen zullen verlopen zoals gepland, maar als we proberen het gas open te draaien en dat kan niet, dan waarschuwt deze droom ons dat onvoorziene ons pijn zal doen bij het oplossen ervan. Deze symboliek zal nog sterker zijn als wat we in de droom zien een gasexplosie is, want in dat geval is wat geadverteerd wordt een ramp vanwege een gebrek aan vooruitziendheid….

…Dromen dat u manoeuvreert of gas of andere smeeroliën verhandelt, symboliseert uw verlangen om een ​​positie te bereiken waarin u uw macht kunt uitoefenen, bijvoorbeeld in de politiek of in het bedrijfsleven. Dromen over grote hoeveelheden gas of smeermiddelen suggereert dat u aan een groot bedrijf denkt. Als een jonge vrouw op deze manier droomt, symboliseert dit haar verlangen om met een rijke man te trouwen, ongeacht zijn ware persoonlijkheid. Alle zaken die met olie te maken hebben, duiden op kracht, rijkdom en macht….

…Droom van gas suggereert dat je een verstikt gevoel hebt bij een bepaalde relatie. U moet uzelf reinigen en pijn wegwerken….

In de droom om te ruiken of het gas te zien, geeft aan dat je nodig hebt om energiek te zijn. Er kan een situatie in je leven dat je moeite hebt met het krijgen van een handvat.

De droom van een gasmasker symboliseert de keuze om te voorkomen dat aandacht als negatief of voelt van een gevaarlijke situatie. Positief, kan het een teken zijn dat u geconfronteerd met een hoofd van een zeer onaangename situatie in de . Jezelf verantwoord in zeer onaangename omstandigheden brengen. Negatief, een gasmasker kan weerspiegelen vrijwillige blindheid. Het is weten hoe gevaarlijk of negatief een situatie en alles doen wat je om de gevolgen ervan te voorkomen. Gevoelens of informatie filteren die je niet bevalt.

…(Brekende wind | Passerende gas | Dwaasheid | Wind) Gas passeren in een droom betekent gemene woorden horen of spreken, of lijden aan tegenslagen, of het kan betekenen dat een groep mensen wordt verspreid, een schokkend nieuws vertelt, domheid, mensen kleineren, leugens, met beledigende woorden, of het zou het geluid kunnen vertegenwoordigen dat zou kunnen voortkomen uit het slaan van iemand. Als iemand in een droom de wind breekt met een hard geluid, betekent dit dat hij iemand met harde woorden zal aanspreken. Als iemand zichzelf met mensen ziet zitten en ongewild gas doorgeeft of wind breekt in een droom, betekent dit dat zijn moeilijkheden, verdriet of stress zullen worden verdreven, zij het met afschuwelijkheid en weerzin. Als iemand opzettelijk de wind breekt tijdens zo’n bijeenkomst in een droom, dan betekent dat dat je een slechte daad begaat en lijdt aan de gevolgen ervan. Als iemand in zijn droom gas zonder geluid passeert, betekent dit dat hij een sarcastische aanbeveling zal ontvangen die overeenkomt met de geur van zijn scheet. Als iemand in een droom de wind breekt terwijl hij met een groep mensen zit die moeilijkheden ondervinden, betekent dit dat hun moeilijkheden zullen worden weggenomen en hun lijden zal verminderen. Als ze handelaars zijn, betekent dit dat hun koopwaar sneller zal worden verplaatst. Als iemand zichzelf dwingt om in een droom wind te breken, betekent dit dat hij een last zal dragen die groter is dan hij kan dragen. Als iemand de wind breekt samen met het passeren van gas in zijn droom, betekent dit dat hij succes in zijn leven zal behalen en dat hij eer en winst zal ontvangen van een belangrijke zakenreis. Het is echter mogelijk dat zijn interesses uiteenlopen, of dat hij zijn focus kan verliezen, waarna hij vrij van dergelijke lasten naar huis zal terugkeren. Een scheet uit de mond laten in een droom betekent wankelen of een verspreking van de tong, een ongeluk, lijden aan irritatie van het tandvlees, een beroerte die iemands spraak beïnvloedt, of het kan betekenen dat hij slechte gewoonten ontwikkelt waardoor hij zich in openbaar….

Gaslek in uw huis betekent dat u voorzichtig moet zijn, want er is een kans op een ongeluk, een overval.

(Zie Fart)

…Pijpen die in dromen worden gezien, zijn vertegenwoordigers van vrede en comfort na veel strijd. Riool, gas en dergelijke leidingen duiden op ongebruikelijke gedachten en welvaart in uw gemeenschap. Oude en kapotte pijp, duidt op een slechte gezondheid en stagnatie van de zaken. Dromen dat je een pijp rookt, betekent dat je zult genieten van het bezoek van een oude vriend, en er zullen ook vredige schikkingen van verschillen plaatsvinden….

De droom over een tankstation symboliseert de gewoonten die je emotionele of psychologische voeding geven. Een ding dat je nodig hebt of moet voelen om verder te gaan met een permanente uitdaging. Tankstations weerspiegelen de behoefte aan energie of middelen om verder te gaan met doelen. Een tankstation kan een teken zijn dat u al geen gas of de noodzaak om opnieuw te kalibreren om verder te gaan. Een behoefte om je leven te herstellen of te stimuleren in een bepaald gebied.

Olie en gas vertegenwoordigen onze energiecapaciteit.

het hebben van interactie of te vinden of te zien benzine, als je droomt, heeft symbolische betekenis en suggereert energie en spiritualiteit. Dus voor de droom dat je zonder gas kwam te zitten, kan het geïnterpreteerd worden als symboliek dat je opraakt. Geef het een rust. Dromen dat u uw auto te vullen met benzine, heeft een diepe betekenis en onderscheidt zich als een voorteken voor uw behoefte om beter te zorgen voor je Zelf. Je moet vol vitaliteit en nieuwe energie zijn.