De droom van Muhammad de helderziende symboliseert een aspect van zich dat almachtig of onbetwistbaar is. Het weerspiegelt je gevoelens van onfeilbaarheid, totale controle of absolute autoriteit. Mohammed in een droom kan een teken zijn dat je geconfronteerd wordt met een situatie waarin je onfeilbaar wilt lijken of in iets gelooft, zonder twijfel. De droom van Muhammad van het verschijnen niet verschijnen of het verlaten van hem kan twijfel vertegenwoordigen, het onvermogen om anderen te leiden, of macht gevraagd te hebben. Als alternatief kan Mohammed ook een persoon of situatie vertegenwoordigen die zo machtig of belangrijker is dat hij de twijfel respecteert.

…(Geschreeuw) Als iemand in een droom van korte afstand bij zijn naam wordt geroepen, betekent dit dat hij vriendschap sluit met eenvoudige straatmensen. Als iemands naam wordt geroepen vanaf de horizon of vanaf het verste uiteinde van een vallei in een droom, betekent dit dat hij een eervolle status en rang zal bereiken. Als iemands naam in een droom van grote afstand wordt geroepen, betekent dit dat hij ongehoorzaam is geweest aan Gods geboden en lijdt doordat hij op afstand van zijn Heer staat….

…(Religie van de islam | Overgave aan Gods wil | Onderwerping) Om jezelf te zien als een moslim, de Almachtige God te prijzen, Hem te danken, de Ka’aba onder ogen te zien in je gebeden, of jezelf de islam te zien omarmen in een droom, betekent dat je je leven recht moet zetten, of berouw van iemands zonden. Als iemand zichzelf zijn islam in een droom ziet vernieuwen, betekent dat veiligheid tegen plagen, ziekte of tegenslagen. Om de twee getuigenissen te verkondigen – ~Er is geen andere god dan Allah, Mohammed is de Boodschapper van Allah~, betekent in iemands droom verlichting van leed, of begeleiding na achteloosheid. Als je deze getuigenissen in een droom uitspreekt, kan dat ook betekenen dat je naar je ouders terugkeert nadat je ze in de steek hebt gelaten. Het betekent ook dat je terugkeert naar een plek die je eerder hebt verlaten, of dat je eerdere criteria in je leven gebruikt. Als een moslim deze proclamaties in een droom reciteert, betekent dit dat hij van de waarheid zal getuigen in een rechtbank, of bekend zal worden om zijn waarachtigheid. ( Zie ook Gods eenheid verheerlijken | Uitroep van Gods soevereiniteit | Imam | Weide | moskee | Koran | Bedevaart)…

De droom van een professionele atleet symboliseert een aspect van zichzelf die een expert is in het winnen of competitief zijn. U of iemand in je leven die wordt geleefd in de beste of de meest aantrekkelijke. Ik voel helemaal geen jaloezie als het gaat om winnen. Negatief, u voelen dat u niet meten genoeg of zo concurrerend zijn aangezien u denkt u zou moeten zijn. Het kan ook de vertegenwoordiging van uw obsessies met de overwinning die te ver gaan. Voorbeeld: Een man droomde ervan om een professionele atleet te zien, een deur voor hem te openen. In het echte leven zijn vervelende twijfels over de naam van het bedrijf dat hij bouwde inspireerde hem om te verschijnen met een nieuwe naam die veel aantrekkelijker was.

…(Knaagdier) Een jerboa in een droom vertegenwoordigt een leugenaar die vaak in Gods Naam zweert dat hij de waarheid spreekt. Vechten met een jerboa in een droom betekent ruzie hebben met een persoon met dergelijke kwaliteiten. Een jerboa in een droom vertegenwoordigt ook een lichaamsnatcher of een onderzoeker….

Dromen dat je je naam of iemand anders naam vergeet suggereert dat je je overweldigd en overweldigd voelt. Het kan ook aangeven dat je je ware zelf of je familiewortels bent vergeten. Om je naam te horen worden geroepen, geeft aan dat je in contact en in harmonie met je spiritualiteit. Het maakt je ook bewust van je eigen uniciteit en benadrukt je individualiteit. Dromen en het zien van een geschreven begrip is een dubbelzinnig symbool van dromen. Dromen over het kan symboliseren hoe je je voelt over die persoon. Je intuïtie over hen kan waar blijken te zijn.

wanneer u droomt van het zien van een advocaat of een advocaat, dat het uitvoeren van een aantal juridische zaken over u, naam, betekent dat u verloren bent en met uitzicht op hulp. Ook, dromen van iedereen aangewezen om te handelen voor zichzelf in zakelijke of juridische zaken geeft aan dat er iemand in je leven die u zou kunnen helpen bewegen in de goede richting en geven u de juiste suggestie.

…(Money | Penny) Eén cent in een droom zien betekent ruzie, leugen, uiterlijk vertoon of trots. Een kwartje inslikken en het als een cent uitscheiden in een droom betekent dat de persoon een zendik of een atheïst is. Penningen in een droom betekenen kwaad, vechten en verachtelijke woorden spreken. Als Gods naam op de stuiver in de droom staat, betekent dit dat zo iemand die het draagt, zichzelf toestemming heeft gegeven om kwaad te doen in de naam van de Almachtige God. Het zien van een cent in een droom kan ook duiden op bedrog, zwoegen, vechten, verveling, atheïsme, verdriet, verdriet, krappe omstandigheden, een ruzie, schamele inkomsten, het wegnemen van armoede, naar het werk gaan, lonen, insolventie of de verspreiding van wederzijdse laster onder geleerden . (Zie ook Geld | Penny)…

De droom over een stembiljet symboliseert een beslissing die genomen moet worden. Het gieten van een stemming symboliseert waardoor het duidelijk of duidelijk voor anderen wat is uw keuze en waarom je het wilt. luid en duidelijk over uw keuzes of meningen. Het kiezen van een kant over een probleem. De droom van uw naam die op een stemming wordt bevindt wijst op uw wens voor steun, goedkeuring of goedkeuring.

…Als je in je dromen een pandjeshuis binnengaat, zul je teleurstellingen en verliezen ervaren als je wakker bent. Om artikelen te verpanden, zult u onaangename scènes hebben met uw vrouw of geliefde, en misschien teleurstellingen in het bedrijfsleven. Als een vrouw naar een pandjeshuis gaat, betekent dit dat ze zich schuldig heeft gemaakt aan indiscreties en dat ze waarschijnlijk spijt zal hebben van het verlies van een vriend. Om een ​​artikel in te wisselen, geeft aan dat u verloren posities terugkrijgt. Dromen dat je een pandjeshuis ziet, betekent dat je nalatig bent in je vertrouwen en het gevaar loopt je eervolle naam op te offeren in een of andere wellustige aangelegenheid….

…(Kabinet | Raad | Rechtbank | Inquisitierechtbank) Als iemands naam ter beoordeling wordt voorgelegd aan een hoorzittingcommissie en als hij wordt genomineerd om een ​​zetel in een overheidsafdeling in een droom te vervullen, betekent dit dat hij kan voldoen aan de vereisten van een dergelijke positie. Als hij de nominatie in de droom verliest, betekent dit zijn dood, of dat hij misschien nooit meer naar dat gebouw terugkeert. (Zie ook Tentoonstelling | Inquisitierechtbank)…

…Dromen dat sommige stemmen uw naam roepen, is een waarschuwing om uw bedrijfsmonitoring te verbeteren, anders krijgt u tegenslagen. Als je in je dromen luistert naar de stem van een familielid of vriend die je naam roept, suggereert dit dat iemand je hulp nodig heeft. Er zijn gevallen waarin een dergelijke oproep wordt gedaan door iemand die op sterven ligt of al dood is. Dit soort dromen komt vaak voor bij mensen die erg geïsoleerd leven, zoals degenen die in verafgelegen dorpen in het noorden wonen die in de winter volledig geïsoleerd en afgesneden zijn vanwege de zware sneeuwval. Het kan ook voorkomen bij jonge geliefden die samen willen zijn, vooral als ze teleurgesteld zijn. Dromen over de stem van iemand anders, zowel als je hem direct of telefonisch hoort, en die persoon is al overleden, is een waarschuwing dat de dromer voor zijn / haar gezondheid, werk of zaken moet zorgen. Over dit stemhoorprobleem, of je ze nu in je dromen hoort of wanneer je wakker bent, zeggen veel serieuze auteurs dat de doden gehoord kunnen worden wanneer mensen, vooral hun familieleden, slapen….

…(De nacht waarin de Heilige Koran werd geopenbaard.) Het zien en ervaren van de nacht van macht in een droom betekent dat iemands wens zal uitkomen, zelfs als iemand een koninkrijk of een grote schat verlangde. Dezelfde interpretatie is van toepassing op het zien van een viering van de nacht van de nachtelijke reis waarin de profeet Mohammed, vrede zij met hem, naar de hemel opsteeg om zijn Heer te ontmoeten. Dezelfde interpretatie wordt gegeven aan het zien van de vrijdagavond in iemands droom….

Dromen dat iemand ons in dromen oproept zonder te kunnen specificeren waarvandaan ze ons bellen, is een voorteken dat een zeer geliefde in ernstig gevaar verkeert.

Dromen dat u zich registreert bij een hotel met een valse naam, betekent dat u een aantal schuldig bedrijf dat u veel ergernissen zal geven houden. Je gaat je gemoedsrust verliezen. Dromen dat iemand zich registreert in een hotel met uw naam betekent dat u een aantal werk dat anderen zullen moeten afmaken voor u te verlaten.

…Als je ervan droomt om bij tenpins te spelen, zul je ongetwijfeld snel een affaire aangaan die je naam in diskrediet zal brengen, en je zult je geld en ware vriendschap verliezen. Om anderen betrokken te zien bij deze droom, voorspelt u dat u plezier zult beleven aan lichtzinnige mensen en waarschijnlijk uw baan zult verliezen. Dat een jonge vrouw een geslaagd spelletje tenpins speelt, is een voorteken van lichte genoegens, maar verdriet zal haar later bijwonen….

…Het zien van iemands foto op een muur in een droom betekent iemands dood en dat zijn naam zal jeuken op een grafsteen. (Zie ook Schilderijen)…

…Dromen dat iemand je naam bij een hotel voor je registreert, betekent dat je wat werk gaat doen dat door anderen zal worden afgemaakt. Als u zich registreert onder een valse naam, zult u zich inlaten met een of andere schuldige onderneming die u veel onrust zal bezorgen….

Dromen met letter A duidt op uitmuntendheid, voordeel, dominantie. Letter Dream A laat zien dat je superioriteit hebt opgebouwd ten opzichte van anderen. Als alternatief kan deze droom ook aangeven dat u op zoek bent naar uitmuntendheid over anderen. Brief A wij pleiten altijd voor overweldigend succes. Dus er is grote kans dat je geweldige resultaten in je leven te bereiken met een project dat u bent begonnen of bereid om te beginnen. Elke droom over kaarten kan ook de persoon aangeven. Brieven in dromen kunnen worden door iemands naam of initiaal. Dat moet je me ook vertellen.

(arb. Tashahhud) Een zittende houding tijdens iemands gebeden die de verkondiging van Gods eenheid omvat (dwz, ik getuig dat God één is, geen metgezel heeft Hij, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is). het getuigenis van geloof in een droom geven, betekent het opheffen van zijn tegenslagen en het bereiken van zijn doelen.

(Moeder van de gelovigen, echtgenote van Gods profeet Mohammed, vrede zij met hem.) Haar in een droom zien, betekent geluk in iemands leven en een gezegend nageslacht.

…Dromen van fietsen op een heuvel, betekent mooie vooruitzichten. Bergafwaarts rijden, als de berijder een vrouw is, vraagt ​​om zorg voor haar goede naam en gezondheid | het ongeluk zweeft nabij….