…In een droom betekent afluisteren laster en leugens. Misschien wordt degene die anderen afluistert, veracht door de heerser of zijn meerdere. Aan de andere kant, als iemand zichzelf in een droom ziet terwijl hij onbedoeld naar een gesprek luistert, en als degene die de droom ziet een koopman is, betekent dit dat hij ontslag zal nemen uit de leiding van zijn bedrijf, en als hij een heerser is, betekent dat hij uit zijn functie wordt verwijderd . Als iemand zichzelf in een droom naar een andere persoon ziet luisteren, betekent dit dat hij ernaar verlangt hem te belasteren of zijn valkuilen bloot te leggen. Als iemand zichzelf ziet luisteren naar enkele gesprekken waarvan hij de betere wegen in de droom volgt, betekent dit dat hij blijde tijdingen zal ontvangen. Als iemand zichzelf naar vermaning ziet luisteren maar het in een droom negeert, betekent dit dat hij als gewoonte liegt….

…In een droom, luisteren naar de Koran, of naar de leringen van Gods Profeet, vrede zij met hem, of naar woorden van wijsheid, of naar een vermaning, of een verhandeling over kennis in een droom betekent leiding ontvangen, en het betekent zich berouwvol wenden tot de Almachtige God. Anders, als iemand zichzelf ziet luisteren naar laster, laster, laster of afluisteren in een droom, dan betekent dit dat hem enig kwaad zal overkomen. Luisteren naar goed advies en de beste begeleiding in een droom volgen, betekent goed nieuws ontvangen. Afluisteren in een droom betekent dat de een de ander wil belasteren. Luisteren, hoewel je doet alsof je niet hoort wat er in een droom wordt gezegd, betekent dat je er een gewoonte van maakt om te liegen. Het geluid van een menigte in een droom betekent naast andere voordelen ook geld. Het blaten van schapen in een droom betekent leed en angst. Het hinniken van paarden in een droom betekent macht en eer. Het blaffen van een hond in een droom betekent aderpraat en bemoeienis met de zaken van mensen. Het geluid van een lynx in een droom betekent jezelf in de watten leggen, of baldadigheid. Het koeren van duiven in een droom betekent huilen, verdriet of trouwen. Het getjilp van zwaluwen in een droom betekent nuttige woorden. Het kwaken van kikkers in een droom betekent afranselingen. Het geluid van bellen en het sissen van slangen in een droom betekent een gevecht, een ruzie, een waarschuwing of een oorlog. Het balken van ezels in een droom betekent vloeken in de duisternis. Het balken van muilezels in een droom betekent aderpraat, of toegeven aan verdachte handelingen. Het loeien van een koe in een droom betekent verleiding. Het gorgelen van kamelen in een droom betekent reizen en moeilijkheden. Het brullen van een leeuw in een droom betekent bedreigingen. Het janken van een kater in een droom betekent opschudding, laster, laster en insinuatie. Het keffen van vossen in een droom betekent een waarschuwing om te ontsnappen of om van het ene veld naar het andere te gaan. Het huilen van een wolf in een droom betekent een overval. Het piepen van een muis in een droom betekent winst, hereniging, liefde en vrede. Het huilen van een vrouwelijke gazelle in een droom betekent verlangen naar het vaderland. Het blaffen van een jakhals in een droom betekent een missie van goede bedoelingen of een naderend kwaad. (Zie ook Afluisteren | Geluid van dieren | Spreken)…

(Touch) In een droom betekent onderzoeken spioneren, afluisteren of aandacht schenken aan een gesprek waar men niet naar zou moeten luisteren.

…Een kat in een droom vertegenwoordigt een boek met records, iemands aandeel uit een bedrijf, een erfenis of zijn werk. Een kat in een droom betekent ook het mijden van iemands man, vrouw of kinderen, of het kan een ruzie, diefstal, overspel, ontrouw, afluisteren, achterklap of het krijgen van een kind van overspel betekenen, een bastaardkind, of het kan een zachtmoedige manier van spreken zijn persoon, een vervelende persoon of iemand die door anderen wil worden geaccepteerd, en als hij een geschikt moment vindt, zal hij ieders vrede bederven. Een kat in een droom vertegenwoordigt ook een banale vrouw die van zichzelf houdt. Als een kat iets van haar meester steelt, betekent dit dat hij een boete kan betalen, ruzie kan maken met zijn familie of kinderen, en dat het een overval kan betekenen. Een wilde kat in een droom betekent tegenslagen, zwoegen en een ellendig leven. Een kat verkopen in een droom betekent je geld uitgeven. Het krabben van een kat in een droom betekent dat iemand zal worden verraden door zijn dienaar. De beet van een kat in een droom vertegenwoordigt een hoaxer of een kromme vrouw. Er wordt ook gezegd dat de beet van een kat in een droom een ​​ziekte betekent die een heel jaar zal duren. (Zie ook Tomcat)…

…(Assassin | Illness | Robber) In een droom vertegenwoordigt een dief een ziekte, gebrek aan karakter of een fysieke aandoening. Als de dief een zwarte man is, betekent dit dat de ziekte verband houdt met iemands zwarte gal. Als de kleur van zijn huid rood is, heeft het betrekking op iemands bloed. Als de kleur van zijn huid geel is, dan heeft het betrekking op zijn gallen. Als de kleur van zijn huid wit is, dan heeft het betrekking op zijn borst en slijm. Alles wat een dief in de droom meeneemt, moet worden geïnterpreteerd in relatie tot de inhoud van wat hij meenam. Als hij niets uit zijn huis haalt, duidt dit op een voorbijgaande kwaal. Als iemand de dief vangt, of zijn shirt vasthoudt in de droom, betekent dit dat hij de remedie kent. Een dief in een droom vertegenwoordigt ook een huurmoordenaar, de engel des doods, een bezoeker of iemand die om een ​​huwelijk vraagt. Als er een zieke persoon in huis is en een dief die in een droom dat huis binnenkomt, betekent dit de dood van de zieke persoon. Als een dief bij iemand thuis komt en er in een droom niets van neemt, betekent dit het herstel van de zieke van zijn ziekte. Een dief in een droom kan ook worden geïnterpreteerd als een sluw persoon, een bedrieger, een overspeler, een jager, een lasteraar, iemand die vraagt ​​om dingen die niet van hem zijn, een leeuw, een slang, een satan, afluisteren, of iemands geest, verlangen en passies. Als een geleerde een dief in zijn droom ziet, betekent dit dat hij wijsheid leert uit een anekdote. Een dief in een droom vertegenwoordigt ook een leugenaar, of de vernedering die zo iemand wordt aangedaan. (Zie ook Krokodil | Ziekte | Overval)…

…(Clarity | Perception | Wisdom | Woman) In een droom vertegenwoordigt glas een vroeg stadium van een tijdelijke angst, depressie of stress. Een dergelijke toestand is minder ernstig wanneer glas in een droom wordt verzameld als gebroken chips in een container. Door glas kijken in een droom betekent iets blootleggen dat verborgen is. In een droom vertegenwoordigen al het glaswerk, glas-in-lood, gegraveerd glas of decoratief glas met een groene, rode of gelige kleur een verdacht persoon, geld verdiend uit een verdachte bron of wantrouwen over iemands vrouw, of zelfs achterdocht over iemands ware kinderen, of het kan afluisteren, affectie of hypocrisie betekenen. In een droom vertegenwoordigen alle glazen bijproducten mensen met kennis, geleerden, gnostici, wijzen of mensen met wijsheid. Het kopen van een glinsterend glazen ornament, of een huis van parelmoer in een droom, betekent de geneugten van deze wereld verkiezen boven de eeuwige vreugde van het hiernamaals, of het zou kunnen betekenen dat we minachting geven aan Gods geboden, of het zou kunnen betekenen dat je een afvallige wordt. Een glazen drinkbeker in een droom stelt een vrouw voor. Als je in een droom een ​​glas water krijgt, betekent dit dat je vrouw zwanger is. Een onbekend soort glazen beker of een grof gesneden drinkglas water in een droom betekent dat er een foetus in de baarmoeder zit. Als het glas water breekt en het water in de droom blijft, betekent dit dat de moeder kan overlijden na de bevalling en het kind zal overleven. Als het water morst en het glas intact blijft in de droom, betekent dit dat de foetus kan sterven en de moeder zal overleven. Het breken van een glas in een droom duidt ook op de dood van degene die het serveert. Als een zieke in een droom een ​​glas wijn of water of een bittere appeldrank krijgt, of een laxeermiddel, is zo’n drankje zijn laatste kopje. (Zie ook Glasblazer | Glazen fles)…

…Een houten ladder in een droom betekent leed en zwoegen die je tijdens een reis kunt doorstaan. Een ladder in een droom staat ook voor rust en veiligheid. Het beklimmen van een ladder in een droom betekent een waarschuwing of een vermaning ontvangen om goed te doen en het kwaad te mijden voor iemand die niet verplicht is. Als iemands ladder in een droom verandert in een betonnen trap, betekent dat ijver en versluiering of bescherming van iemands privacy. Een ladder die in een droom op de grond wordt gelegd, betekent autoriteit, terwijl een verhoogde ladder herstel van een ziekte betekent. Een ladder vertegenwoordigt ook reizen, troost voor een persoon die door verdriet wordt getroffen, of het kan een groot persoon vertegenwoordigen. Het beklimmen van een nieuwe ladder in een droom betekent het bereiken van nieuwe spirituele verworvenheden, of het kan zijn zakelijk succes vertegenwoordigen. Zelfs het beklimmen van een oude ladder in een droom betekent succes in iemands bossigheid, verhoging en winst. In een droom van een ladder vallen, betekent tegenslagen, geestelijke val en verleiding. Een ladder aflopen in een droom betekent zakelijke verliezen. Als de ladder breekt terwijl iemand instemt of afdaalt in de droom, betekent dit dat hij verliest van zijn concurrentie. Als iemand een ladder vastmaakt om af te dalen naar iets dat hij in een droom kent, betekent dat bescherming tegen gevaar, arrogantie, angsten of ontsnapping na een ongeluk dat hem het leven zou kunnen kosten. Een ladder beklimmen in een droom betekent ook hulp zoeken van mensen die vervuld zijn van hypocrisie. Als iemand een ladder beklimt om iets in een droom te horen, betekent dit dat hij succes zal behalen en macht zal verwerven. Een ladder in een droom betekent ook autoriteit, afluisteren of bespioneren voor slechte mensen….

…(Drug | Inkwell) Medicijnen innemen in een droom betekent jezelf corrigeren, of het kan het vervullen van je religieuze verplichtingen betekenen. Als iemand in een droom een ​​medicijn voor zijn ziekte neemt, betekent dit dat hij zijn gedrag zal corrigeren. Als het kennis in de droom aangeeft, betekent dit dat hij zal profiteren van wat hij leert en het goede advies accepteert. Als iemand weigert zijn medicijn in de droom in te nemen, betekent dit dat hij zal afwijken van het pad van zijn Heer en zijn belangen zal verschuiven naar zijn lotdeel of geluk in deze wereld. Geneeskunde in een droom duidt ook op een inktpot. Medicijnen likken met de wijsvinger in een droom betekent de waarheid verkondigen, of het kan winst betekenen uit de richting waarnaar de wijsvinger in de droom wijst. Het inslikken van medicinaal poeder betekent hebzucht, zelfopname, afzondering en terugtrekking. Het oraal innemen van vloeibare medicijnen betekent winst. Pillen inslikken in een droom betekent een zondaar verplichten zichzelf te corrigeren, zich te bekeren of het rechte pad te bewandelen. Het zou ook kunnen betekenen dat je ervoor zorgt om een ​​onwetend persoon te onderwijzen. Als een vrouw in een droom medicinale make-up aanbrengt, vertegenwoordigt dit haar menstruatie. Wat een ongehuwd meisje betreft, het betekent trouwen, en voor een onvruchtbare vrouw betekent het een kind. Een zetpil in het rectum inbrengen in een droom betekent spioneren of afluisteren. Een laxeermiddel in een droom nemen, betekent proberen je religieuze toewijding te corrigeren, of het zou kunnen betekenen dat je je lichaam wast van onzuiverheden. Het succes van iemands poging hangt af van de potentie van zijn medicijn. Het zoeken naar een goede gezondheid in een droom betekent proberen iemands leven ten goede te verbeteren. Dezelfde betekenis is van toepassing als iemand ziet dat hij een zalf voor zijn ogen gebruikt. Een geel gekleurd medicijn in een droom betekent ziekte. Een laxeermiddel in een droom betekent een remedie voor een zieke persoon en een waarschuwing voor een gezond persoon om zichzelf te corrigeren. Een slecht smakend medicijn in een droom betekent koorts gevolgd door een koude rilling. Goed smakende medicijnen in een droom zijn gunstig voor rijke mensen, maar slecht voor arme mensen. Het interpreteren van een remedie met een medicijn in een droom is niet zoals het interpreteren van herstel zonder medicijn. (Zie ook Druiven)…

In een droom, of het nu een mens of een dier is, betekent kruipen diefstal, spionage of afluisteren.

…(Book of records | Cat | Reckoning | Siamese cat | Thief) In een droom betekent een kater een dief of een bediende. Een kat in een droom vertegenwoordigt ook een slechte en een verraderlijke vrouw. Dezelfde interpretatie wordt gegeven aan iedereen die mensen omgeeft of bewaakt, of iemand die de belangen van zijn werkgever meer schaadt dan dat hij er voordeel bij heeft. Als een kater in een droom iemand krabt of bijt, betekent dit dat hij een heel jaar ziek zal worden. De beet van een wilde kat in een droom is gevaarlijker en heeft grotere implicaties. Als iemand een kater vredig en stil in zijn huis in een droom ziet zitten, betekent dit dat hij een comfortabel, vredig en winstgevend jaar zal hebben. Anders vertegenwoordigt een grote wilde kat in de droom een ​​lastig jaar. Het verkopen van een kater in een droom betekent dat je je geld uitgeeft aan verschillende goede doelen. Een kat eten in een droom betekent leren over tovenarij. Als iemand zichzelf in een droom in een kater ziet veranderen, betekent dit dat hij leeft van stelen en zoekt naar wat schadelijk is. Een kater die in een droom zijn huis binnenkomt, stelt een overvaller voor. Wat een kater in de droom ook uit zijn huis haalt, zal door zo’n dief worden geplunderd. Het doden of slaan van een kater in een droom betekent een dief vangen of doden. Als iemand in een droom vet uit een kat haalt, betekent dit dat hij gestolen geld of een deel daarvan ontvangt. Vechten met een kater in een droom betekent een aandoening met een lange en slopende ziekte die zal worden gevolgd door een volledig herstel. Als de kater het gevecht verliest, en als de man al ziek is, betekent dit dat hij kort daarna zal herstellen van zijn ziekte. Anders, als hij verliest in de droom, betekent dit dat zijn ziekte zijn hoogtepunt heeft bereikt. Een kat of een kater in een droom vertegenwoordigen ook afrekening, vervreemding van iemands vrouw, haar ruwheid met haar man, of ze kunnen slecht gedragen kinderen met hun ouders vertegenwoordigen, vechtpartijen, diefstal, overspel, gebrek aan loyaliteit, afluisteren, treiteren, brullen, geschreeuw, een bastaardzoon, een vondeling of een wees. Aan de andere kant kan een kat in een droom een ​​vervelende persoon voorstellen, dansend, speels en vriendelijk, maar wachtend om bij de eerste gelegenheid te springen om de vrede van anderen te bederven. Als de kat, de kater en de muis, of het lam en de wolf vrienden worden in de droom, betekent dat hypocrisie, genegenheid en verlies van morele normen. Een civetkat in een droom vertegenwoordigt een man die misschien een achterdochtige blik heeft, hoewel zijn karakter en gedrag voorbeeldig zijn. (Zie ook Cat)…

…Het eten van een rauwe ui in een droom duidt op een slechte gebeurtenis. Als een zieke in een droom een ​​kleine hoeveelheid uien eet, betekent dit dat hij zal sterven aan zijn ziekte, maar als iemand zichzelf in zijn droom een ​​grote hoeveelheid ziet eten, betekent dit dat hij van zijn ziekte zal worden genezen. Het eten van een groene ui of een lente-ui in een droom betekent echter welvaart en een goede gezondheid, hoewel ze gepaard gaan met stress, verdriet of scheiding van de vrouw. Het eten van een sterk ruikend of geurig kruid in een droom betekent minachting, afkeer van sommige leden van zijn familie jegens hem, of het kan betekenen dat verborgen zaken eindelijk naar boven komen. Als dergelijke kruiden het soort bollen zijn dat vóór het eten moet worden gevild, duiden ze op nieuwsgierigheid en afluisteren, wat neerkomt op wat gewoonlijk wordt weggegooid. In een droom vertegenwoordigen uien voor een zakenman het element geld, en voor een reiziger vertegenwoordigt het gezondheid, succes en een veilige terugkeer. Uien in een droom betekenen ook leed en moeilijkheden. Uien verzamelen in het veld in een droom betekent lijden onder schade veroorzaakt door de eigen familie….

…(Beschikker over landgoederen | Guardian) In een droom vertegenwoordigt een houthakker de persoon die verantwoordelijk is voor het verdelen van zijn erfenis, aangezien hij het is die de dode takken van een boom verwijdert. In een droom vertegenwoordigt een houthakker ook een agitator, winterse winsten, afluisteren, roddelen, lasten of zonden….

…(zoöl.) Met Gods toestemming was een vleermuis een van de vele tekenen van Gods profeet Jezus, de zoon van Marry, vrede zij met hen beiden. In een droom kan een vleermuis een monnik voorstellen. Het betekent ook blijde tijding voor een zwangere vrouw. Het zien van een vleermuis in een droom wordt niet als een goed voorteken voor een reiziger beschouwd. Als een vleermuis in een droom een ​​huis binnenvliegt, betekent dat de sloop van dat huis of de scheiding van dat gezin. Een vleermuis in iemands droom stelt ook een heks voor, of een onrechtvaardig persoon die in zijn kinderjaren wellicht aan ontbering heeft geleden. Een vleermuis in een droom betekent ook blindheid, achteloosheid, een kind van overspel of een bastaardzoon. In een droom betekent een vleermuis ook dat je je voor mensen verstopt vanwege iemands kwaaddoen, zoals diefstal of afluisteren. Het zien van een vleermuis in een droom betekent ook het einde van het genieten van zegeningen en het niet erkennen van hun ware leverancier. Een vleermuis in je droom betekent ook dat je je levensstandaard moet veranderen….