…Een glazen fles in een droom stelt een bediende, een huishoudster, een zoon of een vrouw voor. Een glazen fles in een droom stelt ook een vrouw voor die geen geheim bewaart, een lasterlijke metgezel, ziekte, een overspelige vrouw of een prostituee. Een glazen fles gevuld met olie in een droom stelt een vrouw en haar make-up voor. Als iemand in een droom zijn haar verzorgt met olie uit zo’n fles, betekent dat zichzelf sieren of trots zijn op zijn liefde voor zo’n vrouw. Als de olie over iemands gezicht morst tijdens het aanbrengen ervan in de droom, betekent dit dat hij leed zal lijden. De gebroken chips van een glazen fles in een droom vertegenwoordigen geld. Een urinetestbuis in een droom stelt een prostituee voor. Dus als iemand zichzelf in zo’n buis in zijn droom ziet plassen, moet hij oppassen geen overspel te plegen. Een fles wijn in een droom stelt een huishoudster voor die aarzelt om geld bij zich te hebben. Een fles wijn in een droom stelt een zwangere vrouw voor die aan bloedingen zou kunnen lijden, hoewel ze haar kind veilig zal bevallen. Glazen flessen van verschillende kleuren en maten in een droom vertegenwoordigen mensen van verschillende nationaliteiten. Een glazen fles in een droom zou ook kunnen betekenen dat het geheime leven van mensen wordt onthuld of dat ontrouwe mensen worden belasterd. Als een glazen fles in een droom in iemands huis valt en breekt, betekent dit dat we corruptie moeten vermijden of moeten ontsnappen aan de verleiding die in zo’n huis zou kunnen plaatsvinden. (Zie ook fles)…

Als je droomt in een context over, of je ziet een glazen huis, betekent dit dat vleierij is waarschijnlijk pijn doen. Als je droomde en in de droom, zag je dat je woont in een glazen huis, betekent het dreigende verlies van uw reputatie. Als alternatief kan dit erop wijzen dat u in de gaten wordt gehouden.

De droom van getinte glazen symboliseert u of iemand anders die probeert om uw bedoelingen te verhullen. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van een verlangen om jullie ware plannen voor de toekomst te verbergen. Ik wil niet dat andere mensen beseffen wat ze echt denken. Als alternatief kan een donkere bril een wens voor privacy weerspiegelen.

Om een glazen blower in een droom te zien, duidt hij op de variaties in zijn ontwerpen of professionele factoren van zijn moeilijke leven.

…(Dwellings | House) Zittend op het dak van een glazen huis in een droom betekent trouwen met een mooie vrouw uit een adellijke familie en die kort na haar huwelijk kan overlijden. (Zie ook woningen)…

…Voor een ongehuwd persoon betekent het zien van een glazen kan in een droom een ​​huwelijk met een rijke en mooie vrouw. (Zie ook fles)…

* Zie glazen, drink glas

…Om een ​​glazen huis te zien, voorspelt u dat u waarschijnlijk gewond raakt door naar vleierij te luisteren. Voor een jonge vrouw die droomt dat ze in een glazen huis woont, wordt de nadruk gelegd op haar komende problemen en dreigend reputatieschade….

De droom van een glazen huis kan een perspectief vertegenwoordigen of de mening is uiterst kwetsbaar voor kritiek. Het kan ook de vertegenwoordiging van een scherper gevoel van angst over wordt aangevallen, uitgekotst of beschaamd.

De droom over zeeglas symboliseert hoe goed het is om iets waar te nemen in je leven, nooit meer gevaarlijk. Goed gevoel om op te merken dat het ergste deel van een situatie voor altijd voorbij is. Het kan ook de vertegenwoordiging van opluchting of plezier die is behandeld het ergste van een probleem voor je.

(Zie Pantoffels)

…(Clarity | Perception | Wisdom | Woman) In een droom vertegenwoordigt glas een vroeg stadium van een tijdelijke angst, depressie of stress. Een dergelijke toestand is minder ernstig wanneer glas in een droom wordt verzameld als gebroken chips in een container. Door glas kijken in een droom betekent iets blootleggen dat verborgen is. In een droom vertegenwoordigen al het glaswerk, glas-in-lood, gegraveerd glas of decoratief glas met een groene, rode of gelige kleur een verdacht persoon, geld verdiend uit een verdachte bron of wantrouwen over iemands vrouw, of zelfs achterdocht over iemands ware kinderen, of het kan afluisteren, affectie of hypocrisie betekenen. In een droom vertegenwoordigen alle glazen bijproducten mensen met kennis, geleerden, gnostici, wijzen of mensen met wijsheid. Het kopen van een glinsterend glazen ornament, of een huis van parelmoer in een droom, betekent de geneugten van deze wereld verkiezen boven de eeuwige vreugde van het hiernamaals, of het zou kunnen betekenen dat we minachting geven aan Gods geboden, of het zou kunnen betekenen dat je een afvallige wordt. Een glazen drinkbeker in een droom stelt een vrouw voor. Als je in een droom een ​​glas water krijgt, betekent dit dat je vrouw zwanger is. Een onbekend soort glazen beker of een grof gesneden drinkglas water in een droom betekent dat er een foetus in de baarmoeder zit. Als het glas water breekt en het water in de droom blijft, betekent dit dat de moeder kan overlijden na de bevalling en het kind zal overleven. Als het water morst en het glas intact blijft in de droom, betekent dit dat de foetus kan sterven en de moeder zal overleven. Het breken van een glas in een droom duidt ook op de dood van degene die het serveert. Als een zieke in een droom een ​​glas wijn of water of een bittere appeldrank krijgt, of een laxeermiddel, is zo’n drankje zijn laatste kopje. (Zie ook Glasblazer | Glazen fles)…

De droom over een bril symboliseert een situatie die je intelligent merkt de hele tijd. Een duidelijker beeld van een probleem of situatie. Een gebied van je leven waar je een beter begrip hebt gekregen. Het realiseren van wat iets betekent de hele tijd, of zich volledig bewust van waarom je iets doet. Het kan ook de weergave zijn van je totale bewustzijn van het gedrag van iemand anders of waarom er iets gebeurt. Voorbeeld: Een man droomde ervan om een vrouw met een bril te zien die bedreigd werd door een groot mes. In het wakende leven was hij zich altijd bewust van de constante mogelijkheid om alles wat hij had in een bedrijf te verliezen als hij wegliep van een onbetrouwbare zakenpartner. De bril van de vrouw weerspiegelt zijn intelligente geweten of gevoel van duidelijkheid over waarom hij ervoor koos om bij een vertrouwde partner te blijven, omdat hij bang was alles te verliezen waarvoor hij had gewerkt.

Om deze droom beter te begrijpen, lees ook de interpretaties van een bril.

Als je droomde en in de droom zag je dat je een bril draagt en je ze normaal gesproken niet draagt, kunnen ze aangeven dat je een duidelijker beeld van een situatie nodig hebt. Er kan sprake zijn geweest van een misverstand of een situatie is verward en moet duidelijker worden gezien. Dromen of zien in de droom gebroken bril, geeft aan dat uw visie en perceptie is aangetast. Je ziet de feiten niet goed.

Zie de betekenis van een bril

…(Drinkbeker | Goblet | Mok) In een droom stelt een drinkbeker een vrouw of een zoon of een bediende voor. Gouden of zilveren bekers in een droom zijn beter dan glazen bekers. Een kopje in een droom duidt ook op het onthullen van verborgen geheimen. Een gevulde beker in een droom stelt een zwangere vrouw voor, als het water in de droom verdwijnt, betekent dit dat ze een nieuw kind zal baren. Een gebroken glas in een droom betekent de dood. Een gebroken glas in een droom betekent ook de dood van iemands vrouw. Als iemand zichzelf een glas water ziet dragen, dan betekent dit dat als het glas valt en breekt, terwijl het water in zijn hand in de droom blijft, zijn vrouw kan overlijden kort na de geboorte van een nieuwe zoon. Als het glas niet breekt en het water in de droom wordt gemorst, betekent dit dat ze zal leven en dat de pasgeborene zal sterven. Een kopje in een droom vertegenwoordigt ook een huishoudster, of het kan geld betekenen. De inhoud van een beker in een droom wordt op dezelfde manier geïnterpreteerd als die van een vrouw. Het eten van een glazen beker in een droom betekent tegenslagen. (Zie ook Drinken | Mok)…

…Wanneer een vrouw in haar droom door een glas kijkt, naar verschillende mannen die niet haar echtgenoot of minnaar zijn, suggereert dit dat haar gedrag niet erg eerlijk is, wat tot een slechte reputatie zal leiden. Dromen dat je door een kristal kijkt, betekent meestal dat er slechte tijden en verlies van hoop komen. Dromen dat er een ander gezicht naast jezelf in een glas of spiegel zit, suggereert dat de dromer een dubbelleven leidt, wat hem in de problemen zal brengen. Dromen over het inslaan van glazen, bijvoorbeeld deuren of ramen, kan erop wijzen dat uw plannen, bedoelingen of projecten zullen mislukken. Als er glasbreuk in de droom zit, betekent dit bijna altijd dat we droevig nieuws zullen ontvangen. Dromen over het ontvangen van geslepen glazen objecten toont het aanstaande succes en in sommige gevallen de eer als je betrokken bent bij artistieke activiteiten. Geslepen glazen voorwerpen aan anderen geven betekent zelfvernedering die tot mislukking leidt. Dromen om door een glas naar mensen te kijken die aan het werk zijn, suggereert dat je de baan of het bedrijf krijgt waarnaar je op zoek was, maar als het glas saai, vuil, enz. Lijkt, zullen je kansen afnemen. Dromen over het hanteren van vlakglas, zoals glas-in-lood, suggereert dat u betrokken bent bij mogelijk onwettige zaken of bedrijven met een risico op verlies. Als in de droom het glas breekt, is dat een waarschuwing voor verliezen op korte termijn. Dromen dat je door een glas met iemand praat, duidt op ernstige belemmeringen om kortetermijndoelen te bereiken….

…(Glazen pantoffels | Hoef | Bescherming | Houten klompen | Houten pantoffels.) Pantoffels in een droom vertegenwoordigen eigendom, bescherming, een ring of het voorkomen van kwaad. Het dragen van een paar pantoffels in een droom betekent ook een reis, of reizen over zee, of het kan betekenen dat je een nieuw voertuig koopt. Strakke pantoffels in een droom betekent beklemming in iemands levensonderhoud, verwikkelingen of achtervolging door incassobureaus. Je pantoffels uittrekken in een droom betekent een einde maken aan je spanningen. Het dragen van geborduurde pantoffels in combinatie met een sjaal over de schouders in een droom betekent meer rijkdom en respect. Het is voordeliger om ze in de winter te dragen dan ze in de zomer te dragen, waar ze leed betekenen. Als je je pantoffels in brand ziet staan ​​of als ze in een droom in een put vallen, kan dit de dood van je vrouw betekenen. In een droom betekent een paar nieuwe pantoffels dat langwerpig is als een boot krappe omstandigheden en schulden. Pantoffels in een droom vertegenwoordigen ook geld dat wordt verdiend in het buitenland of met een import- en exportbedrijf. Als pantoffels in een droom worden geïnterpreteerd als bescherming, kan het verlies van je baan betekenen als je ze in een droom verliest. Als ze worden geïnterpreteerd als religie, dan betekent het verliezen van ze in een droom verlichting van moeilijkheden of een einde aan de beproevingen. Het dragen van een paar eenvoudige pantoffels in een droom betekent een reis naar een verre oord maken, of een huwelijk met een jonge maagd. Als iemands pantoffels in een droom versleten zijn, betekent dit dat iemand met een ongehuwde vrouw of een weduwe mag trouwen. Het verliezen van een slipper in een droom betekent dat je de helft van je vermogen verliest. Het vinden van een paar verloren pantoffels in een droom betekent dat je je bezighoudt met wereldse zaken in plaats van je voordelen te dienen in het hiernamaals, of het kan criminaliteit betekenen bij het vervullen van je religieuze plichten. Het dragen van houten pantoffels in een droom betekent berouw hebben van zonde, ruzie maken, kennis opdoen of een geheim onthullen dat men liever voor anderen verborgen wil houden. Lopen met glazen pantoffels in een droom betekent een hypocriet zijn en een slechte metgezel wiens vriendschap niet lang duurt, en wie in een droom bevriend raakt met iemand die glazen pantoffels draagt, zal door hem te maken krijgen met tegenslagen en ontberingen. (Zie ook Houten klompen)…

…(Vrouw) Zilver in een droom staat voor zuurverdiende geld of besparingen. Bij droominterpretatie zijn de substantie van zilver en die van een vrouw hetzelfde. Een zilveren munt in een droom stelt een mooie vrouw voor. Zilver winnen in een droom betekent profiteren van een vrouw. Als iemand een overvloed aan zilver in zijn droom vindt, betekent dit dat hij een schat zal ontdekken. Zilver smelten in een droom betekent een ruzie hebben met je vrouw die het gesprek van de stad zal worden. Het ontvangen van zilverwerk of zilveren bekers als een geschenk in een droom betekent dat u geld of persoonlijke spullen krijgt toevertrouwd om ze veilig te bewaren. Dezelfde interpretatie geldt voor het ontvangen van een zilveren spiegel in een droom, zolang men er niet in kijkt. Als hij eenmaal in de spiegel in zijn droom kijkt, betekent dit tegenslagen, laster en verlies van respect, want alleen het kijken in een zilveren spiegel in een droom kan schade veroorzaken. Zilverwerk, zilveren bekers of zilveren kruiken, evenals de gouden in een droom, kunnen ook goede daden vertegenwoordigen die naar het paradijs leiden, of ze kunnen goede zaken en welvaart betekenen. Als je in een droom dure zilveren voorwerpen vermengd met triviale imitaties ziet, betekent dit innovatie en verdacht gedrag. Zilveren ornamenten in een droom betekenen dat je je een weg baant, of een jaloerse persoon verplicht om de loop van zijn daden terug te draaien. Iets kopen met zilveren munten van onbekende oorsprong, of ze in een zilveren kom in een droom plaatsen, betekent iets verdachts verbergen, of iets als een vertrouwen ontvangen dat je eerlijk moet bewaren, en het vervolgens teruggeven aan de rechtmatige eigenaar wanneer daarom wordt gevraagd….

…Een kruik, een jog of een soortgelijke container in een droom betekent berouw voor een zondaar. Het betekent ook een zoon voor een zwangere vrouw. Een kruik in een droom vertegenwoordigt ook een buitengewoon intelligent kind waarvan wordt erkend dat het veel verborgen geheimen peilt. Het verzamelen van kruiken in een droom vertegenwoordigt goede daden die iemand naar het paradijs kunnen leiden. Een kruik in een droom stelt ook een zwaard voor. Wanneer een kruik in een droom hoog geprijsd is, geeft dit de hoge rang aan van degene die erin geïnteresseerd is om hem te kopen. Een kruik in een droom betekent ook speelsheid, vreugde of gelach. Een glazen kan in een droom vertegenwoordigt iemands vrouw, huwelijk met een rijke en mooie vrouw, een geheime affaire, of een vriend waar men trots op is. Een glazen kan in een droom vertegenwoordigt ook een echtgenoot die niet vertrouwd kan worden met een geheim, of iemand die nooit tevreden is met trouwen of kinderen krijgen. Een kruik in een droom stelt ook een prostituee voor, of een naburige vrouw die sluw en onverschrokken is. (Zie ook Urn)…

…(Glazen fles | Waterhuid) In een droom staat een fles voor een geldbuidel, kennis, een baarmoeder of een verachtelijk persoon. Een fles honing in een droom zien of dragen, betekent een truc leren van een walgelijk persoon. Het zien of dragen van een fles brandstof in een droom betekent onwettig geld verdienen via een slecht persoon. Als je in een droom in een fles blaast, betekent dit dat je een zoon hebt. Dezelfde interpretatie wordt gegeven voor het blazen van lucht of het opblazen van een zak of ballon. Het zien van een fles water in een droom kan duiden op een vrouw, een echtgenoot, een gastheer, een koopman of een zwangere vrouw. (Zie ook Glazen fles)…

…Dromen dat je door glas kijkt, geeft aan dat bittere teleurstellingen je grootste hoop zullen vertroebelen. Als u uw beeld in een spiegel wilt zien, voorspelt u ontrouw en verwaarlozing in het huwelijk en vruchteloze speculaties. Als je een ander gezicht met je eigen gezicht in een spiegel ziet, geeft dat aan dat je een dubbelleven leidt. Je bedriegt je vrienden. Een spiegel breken, voorspelt een vroegtijdig overlijden door een ongeval. Het breken van glazen schotels of ramen voorspelt de ongunstige beëindiging van ondernemingen. Geslepen glas ontvangen, geeft aan dat u bewonderd zult worden om uw schittering en talent. Geschenken maken van ornamenten van geslepen glas, betekent dat u zult falen in uw verplichtingen. Als een vrouw haar minnaar in een spiegel ziet, betekent dit dat ze reden zal hebben om een ​​procedure voor schending van de belofte in te stellen. Als een getrouwde vrouw haar man in een spiegel ziet, is dat een waarschuwing dat ze reden zal hebben om bezorgd te zijn over haar geluk en eer. Om duidelijk door een glazen raam te kijken, heb je werk, maar zul je ondergeschikt moeten werken. Als het glas troebel is, bevindt u zich helaas. Als een vrouw andere mannen dan haar echtgenoot of minnaar in een spiegel ziet, zal ze ontdekt worden in een of andere indiscrete affaire die haar vernederend zal zijn en een bron van zorg voor haar relaties. Voor een man die ervan droomt vreemde vrouwen in een spiegel te zien, zal hij zijn gezondheid en zaken ruïneren door dwaze gehechtheden….

…Als u droomt dat u water drinkt uit een zilveren beker, zult u in de nabije toekomst ongunstige zakelijke resultaten behalen. Om bekers met een oud ontwerp te zien, ontvangt u gunsten en voordelen van vreemden. Als een vrouw een man een glazen beker vol water geeft, duidt dit op ongeoorloofde genoegens….

Om te communiceren met een glazen wijn, als je droomt, is de symbolische betekenis van geluk. Ben je in een staat van gelukkig zijn? Glas wijn kan symbool zijn van rijkdom, overvloedigheid, rankness, volheid, grandeur. Het kan ook symbolisch belang dat zwangerschap aankondigt. Als u het glas wijn breekt, dan kan het een niet succesvol resultaat van iets gepland vertegenwoordigen. Gebroken wijnglas onderscheidt zich ook als een teken van een miskraam.

…Het kopen van een glinsterend glazen ornament, of een huis gemaakt van de moeder van parels in een droom, betekent de geneugten van deze wereld verkiezen boven de eeuwige zaligheid van het hiernamaals, minachting voor het gehoorzamen van Gods geboden, of het zou kunnen betekenen dat je een afvallige wordt. (Zie ook Pearl)…

(Zie glazen fles)

(Zie ook Uitscheiding | Glazen fles | Onzuiverheid | Urineren)

…(Cage | Dwellings) In een droom heeft iemands huis verschillende betekenissen. Een van hen is de vrouw. Als iemand zichzelf in een droom zijn huis ziet binnengaan, betekent dit dat hij zal trouwen of geslachtsgemeenschap zal hebben met zijn vrouw. Een eigen huis bouwen in een droom betekent dat een zieke zal herstellen van zijn ziekte. Als een dergelijke constructie moeilijk is en het in dat gezin gebruikelijk is om zijn doden te begraven op het terrein van hetzelfde landgoed, dan betekent dit de dood van een zieke persoon in het gezin. Als er niemand ziek is in dat huis en de bouw gaat gepaard met muziek en feesten in de droom, dan betekent dat tegenslagen, beproevingen en ontberingen. Als onder dergelijke omstandigheden de persoon in de droom ongehuwd is, betekent dit een huwelijk, en als hij getrouwd is, betekent dit dat hij een van zijn dochters zal uithuwelijken. Als iemand zichzelf vastgebonden en opgesloten ziet in een huis in een droom, betekent dit dat hij blijde tijdingen zal ontvangen, of het kan een goede gezondheid en welvaart betekenen. Als iemand zichzelf in een droom een ​​huis over zijn schouders ziet dragen, betekent dit dat hij voor een behoeftige vrouw of een echtgenote zorgt. Als iemand zijn huis van goud in een droom ziet, betekent dit dat een vuur het zal afbranden. Als het huis geen dak heeft, waardoor men de lucht, de zon of de maan in een droom kan zien, vertegenwoordigt het het huwelijk van een vrouw uit dat huishouden. Als iemand in een droom een ​​groot huis in zijn eigen huis ziet, betekent dit dat een rechtschapen vrouw in dat gezin zal wonen of er intrekken om een ​​zegen voor zo’n huis te worden. Als er in de droom een ​​tunnel onder zo’n huis is, duidt dit op bedrog of dat een verraderlijk persoon toegang heeft tot dat huishouden. Een huis zonder lichten in een droom stelt een vrouw met een slecht karakter voor, en als een vrouw dat huis in haar droom ziet, dan vertegenwoordigt het een man met een slecht karakter. Het huis slopen in een droom betekent een gevecht binnen dat gezin. Als iemand in een droom gras in zijn huis ziet groeien, betekent dat een bruiloft. (Zie ook Kooi | Woningen | Glazen huis)…

De droom over veel stenen symboliseert een moeilijk of moeilijk probleem waar je het niet erg vindt om iets aan te doen. Een probleem of negatieve situatie die ze bereid zijn op te staan met of opzettelijk niet veranderen. Ervoor kiezen om uw problemen te accepteren zoals ze zijn. Moeilijkheden en ergernissen in zijn leven die gewend raakten. Het kan ook de vertegenwoordiging van kritiek of roddels zijn die niets doet. Positief, een kiezelsteen kan iets weerspiegelen dat anderen denken dat is een probleem dat openlijk accepteert of niet erg veranderen. Negativiteit of problemen waar je vroeger in opgroeide. De droom van een pexo strand symboliseert de confrontatie met een negatieve situatie en opzettelijk genegenheid zonder er iets aan te doen. De droom over een glazen steen symboliseert de keuze om te stoppen met misbruik of lijden. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van uw aanvaarding van ander verschrikkelijk gedrag. Steeds meer gebruikt voor harde of kritische woorden. De droom over het gooien van stenen naar mensen of voorwerpen symboliseert een verlangen om pijn of verlegenheid te veroorzaken door middel van kritiek of roddels. Je gekwetst voelen door kleine dingen die onbeduidend lijken.