…(Thigh | Limb) In een droom vertegenwoordigen iemands benen een lang leven, ouderdom of zijn bron van inkomsten. Als iemand in een droom zijn benen in ijzer ziet veranderen, betekent dit dat hij een lang leven zal leiden. Als ze in de droom in glas veranderen, betekent dit dat hij binnenkort zal sterven. Als hij in een droom zijn benen over elkaar ziet kruisen, betekent dit dat hij de looptijd van zijn leven nadert, of dat hij voor een grote uitdaging in zijn leven gaat staan, of dat hij een leugenaar is. Als iemand de dijen ziet van een vrouw die hij in de droom herkent, betekent dit dat hij met die vrouw of een vriend van haar zal trouwen. Harige benen in een droom betekenen schulden, of die kan in een gevangenis sterven. Als iemand zijn been in een droom verdraaid ziet, betekent dit dat hij overspel zal plegen. Benen in een droom vertegenwoordigen ook de rijkdom van de mens of zijn levensonderhoud. In die zin, als iemands benen in een droom in ijzer veranderen, vertegenwoordigt dit een blijvende welvaart. Als zijn benen in een droom in hout veranderen, betekent dit dat hij zwakker wordt en niet voor zichzelf kan verdienen. Als iemands benen in een droom glas of aardewerk worden, betekent dit dat hij binnenkort kan overlijden en dat zijn bezit en rijkdom onder zijn erfgenamen zullen worden verdeeld. Als iemand in een droom zijn been korter vindt dan normaal, betekent dit dat hij een deel van zijn geld zal verliezen. Als iemand in een droom op één voet loopt, betekent dit dat hij de helft van zijn rijkdom verliest. Als beide benen in een droom worden geamputeerd, betekent dit dat hij alles verliest wat hij heeft. Als iemands been dik lijkt in de droom, duidt dit op een goede financiële positie, of het kan betekenen dat je een goede auto koopt of een aangenaam geschenk ontvangt. Als een vrouw ziet dat ze harige benen heeft in een droom, betekent dat vernedering of een truc die ze voor haar man zal spelen, of dat haar privéleven algemeen bekend zal worden, of dat ze spirituele begeleiding zal ontvangen nadat ze in achteloosheid heeft geleefd. Een been in een droom duidt ook op ontberingen. Als iemand zijn benen in een droom samengebonden of getij ziet, betekent dat angst, armoede en tegenslagen. Als je je benen blootlegt in een droom, betekent dit dat je gebeden moet opgeven, en het kan vernedering betekenen. Benen in een droom duiden ook op schrijven, vermaning, advies, het lezen van een boek, wijsheid, iemands rang, plezier, valkuilen, fout bij het adviseren of verkeerde interpretatie van religieuze zaken. (Zie ook Voet | Dij)…

…(Pijn | Ongemak | Pijn) In een droom betekent pijn spijt en verdriet. Lijden aan tandpijn in een droom betekent pijnlijke woorden horen van een familielid die de specifieke tand impliceert. Nekpijn in een droom staat voor mishandeld worden door je vrienden. Nekpijn in een droom kan er ook op wijzen dat iemand zijn verbond heeft verraden, of dat hij een belofte heeft ontkend. Schouderpijn in een droom duidt op slechte inkomsten. Maagpijn in een droom betekent geld uitgeven in zonde en daar spijt van hebben. Pijn in de navel in een droom duidt op een slechte behandeling van de vrouw. Hartpijn in een droom betekent dat je slechte eigenschappen of twijfelachtige religieuze oprechtheid hebt verborgen. Leverpijn in een droom betekent mishandeling van iemands kinderen. Miltpijn in een droom betekent iemands geld bederven door er onwettige inkomsten aan toe te voegen. Ernstige miltpijn die kan leiden tot iemands dood in de droom betekent verlies van iemands religieuze toewijding. Long- en borstpijn in een droom betekenen het naderen van iemands dood. Rugpijn in een droom betekent de dood van iemands broer, supporter, meerdere of een goede vriend. Pijn in de dijen in een droom betekent schade toebrengen aan de gemeenschap. Pijn in de voet in een droom betekent geld, of het kan betekenen dat je van Gods pad afdwaalt. (Zie ook Lichaam 1 | Pijn op de borst | Longen | Tanden | Tand)…

Om de benen in je droom te zien, geef aan dat je het vertrouwen herwint om op te staan en weer de controle over te nemen. Het impliceert ook vooruitgang en uw vermogen om het leven te navigeren. Als je benen zwak zijn, dan voel je je misschien emotioneel kwetsbaar. Om de benen van iemand anders in je droom te zien, vertegenwoordigt het je bewondering voor die persoon. Je moet een aantal van de manieren aannemen waarop deze persoon dingen doet. Dromen dat je benen gewond of kreupel zijn betekent gebrek aan balans, autonomie of onafhankelijkheid in je leven. Je misschien niet in staat zijn of je wilt niet voor jezelf opkomen. Misschien ontbreekt het je aan moed en weiger je een standpunt in te nemen. Dromen dat een van je been korter is dan de andere suggereert dat er een onbalans in een bepaald aspect van je leven. U legt meer nadruk en gewicht op een ding, het negeren van andere belangrijke aspecten die aandacht nodig hebben ook. Droom dat je drie of meer benen hebt, geeft aan dat je veel projecten uitvoert die je manipuleren. Helaas vindt u deze ontwerpen vruchteloos en een verspilling van tijd.

…Als je ervan droomt goedgevormde vrouwelijke benen te bewonderen, verlies je je beoordelingsvermogen en gedraag je je heel onnozel tegenover een of andere eerlijke charmeur. Misvormde benen zien, duidt op onrendabele beroepen en slecht gehumeurde kameraden. Een gewond been, voorspelt verliezen en pijnlijke aanvallen van malaria. Dromen dat je een houten been hebt, betekent dat je jezelf op een valse manier voor je vrienden zult verwennen. Als u zweren op uw benen hebt, betekent dit dat uw inkomen afneemt om anderen te helpen. Dromen dat je drie of meer benen hebt, geeft aan dat er in je verbeelding meer ondernemingen zijn gepland dan je ooit zult hebben. Als je je benen niet kunt gebruiken, voorspelt dat armoede. Om een ​​been te laten amputeren, verliest u gewaardeerde vrienden, en de invloed van het huis zal het leven ondraaglijk maken. Als een jonge vrouw haar eigen benen bewondert, duidt dit op ijdelheid, en ze zal worden afgestoten door de man die ze bewondert. Als ze harige benen heeft, zal ze haar man domineren. Als je eigen benen schoon en goed gevormd zijn, duidt dat op een gelukkige toekomst en toegewijde vrienden….

De droom op poten symboliseert onafhankelijkheid, dynamiek, beweging en vooruitgang. Ik denk dat de term benen iets geven. De droom over benen die niet werken symboliseert je gevoelens van verstikking, tegengehouden of nergens heen gaan. De droom van het verliezen van je benen symboliseert een verlies van onafhankelijkheid, dynamiek of vooruitgang. Het wordt gezien cross-legged symboliseert koppigheid, defensief en zijn close minded.

Als u droomt van het hebben van pijn, kan dit het teken van u met veel twijfels over uw bedrijf, moet u voorzichtig en sterker als je wilt het doel te bereiken in je leven, want er kan iemand zijn die het stelen van uw ideeën en zal uw eigen bedrijf van uw ideeën. Als u droomt van het hebben van de pijn en pijn in je hele lichaam, zorg ervoor dat u niet elke vorm van ziekte.

…Als iemand je pijn deed in een droom, dan is zo’n droom geeft de pijn en het lijden dat je hebt. Misschien kun je niet meer omgaan met deze negatieve emoties. Als jij degene was die iemand pijn deed, toon dan je woede en woede aan die persoon….

Pijn op de borst hebben in een droom duidt op een zonde waarvoor men gestraft wordt, of het zou verkwister kunnen betekenen, of het zou iemands vrijgevigheid kunnen vertegenwoordigen in iets anders dan Gods genoegen, en de pijn vertegenwoordigt de straf ervoor. (Zie ook Lichaam 1 | Borst 2 | Pijn)…

…Als we onszelf beenloos zien zonder pijn te voelen, betekent dit dat we niet voldoende kennis hebben om uit te voeren wat we van plan zijn. Als we andere mensen zonder benen zien, betekent dit dat we een verkeerde mening hebben over sommige mensen. Als u uw benen pijnlijk verliest, betekent dit dat we niet naar onze doelen kunnen gaan….

…Dromen om ondanks het gevoel in doodsangst te zijn, is een teken van een goede conditie, maar je hebt een grote angst voor de dood en fysieke pijn. De komst van geld komt eraan. Als de staat van pijn wordt geleden door een onbekende persoon, betekent dit dat je een ongewone vreugde zult hebben….

…Dromen dat je iemand op een of andere manier pijn hebt gedaan, suggereert dat je houding, gedrag, procedures, enz. Niet correct zijn, en daardoor zul je verschillende tegenslagen ervaren. Dromen dat iemand je pijn heeft gedaan, kondigt de aanwezigheid aan van vijanden die moeilijk te verslaan zijn….

…Dromen dat je pijn hebt, zorgt voor je eigen verdriet. Deze droom voorspelt nutteloze spijt van een of andere triviale transactie. Om anderen pijn te zien, waarschuwt u dat u fouten in uw leven maakt….

De droom van het hebben van pijn kan vertegenwoordigen emotionele pijn of psychologische uitputting. U ook zijn blootgesteld aan een persoon of situatie voor een lange tijd. Pijnen kunnen een behoefte aan een pauze of tijd voor jezelf weerspiegelen.

…(Acrimony | Dice | Grasping | Longevity | Migration) Tanden vallen in een droom betekent een lang leven, of leven voorbij je tijdgenoten. Het verzamelen van je verloren tanden in een droom betekent een lang leven, of het kan betekenen dat je een groot nageslacht hebt. Als iemand zijn tanden niet in de droom kan vinden, betekent dit dat zijn familie vóór hem zal sterven, of dat een lid van zijn clan naar een nieuw land zal emigreren. Als iemand in een droom een ​​verloren tand vindt, betekent dit de terugkeer van een immigrant naar zijn vaderland. Als de boventanden in de droom in de hand vallen, vertegenwoordigen ze winst. Als ze in de droom op zijn schoot vallen, bedoelen ze een zoon, en als ze in de droom op de grond vallen, bedoelen ze de dood. Als de ondertanden in de droom vallen, bedoelen ze pijn, lijden, verdriet en angst. Tanden vallen in een droom betekent ook dat je je schulden moet betalen. Als een tand in een droom valt, betekent dit de betaling van een lening, terwijl het aantal gevallen tanden het aantal schulden vertegenwoordigt dat moet worden voldaan. Als iemands tanden vallen zonder pijn of een oorzaak in de droom, vertegenwoordigen ze waardeloze daden. Als ze vallen vanwege een tandvleesaandoening of pijn veroorzaken in de droom, dan bedoelen ze dat ze gedwongen worden afstand te doen van iets van je huis. Als de voortanden vallen en pijn en bloeding in de droom veroorzaken, vertegenwoordigen ze iemands incompetentie of onvermogen om een ​​project te voltooien. Als de voortanden in de droom zonder pijn of bloeding vallen, betekent dit dat ze iemands eigendom verliezen. Vallende tanden in een droom duiden ook op een longillness die niet noodzakelijkerwijs uitmaakt in de dood. Als iemand zijn gevallen tanden in een droom verzamelt, betekent dit ook dat hij geen kinderen meer kan krijgen. Als iemands tanden in de droom op zijn schoot vallen, betekent dit dat hij een groot nageslacht heeft. Als iemands vrouw zwanger is, en als hij in de droom zonder moeite of pijn een tand uittrekt, betekent dit dat zijn vrouw een zoon zal baren. Als zijn tandvlees bloedt, betekent dit dat hij zijn gezin zal verlaten , behalve als hij iemand geld schuldig is, dan betekent dit dat hij zal worden gevraagd om te betalen, of dat hij zal worden gedwongen om te voldoen. Afgevallen tanden verzamelen in een droom betekent ook iets zeggen waar je spijt van krijgt. Als een religieus persoon zijn tanden verliest in een droom, betekent dit dat hij ijveriger moet zijn in zijn toewijding, en votief vasten zal hem zeker om te beginnen helpen. Als iemand zijn tanden verliest en merkt dat hij niet goed kan eten in de droom, betekent dit ook armoede. Tanden vallen in een droom duidt ook op het uitgeven van iemands geld om spirituele kennis te verwerven, en vervolgens zijn investering terug te verdienen door middel van een nieuw en gezegend bedrijf. (Zie ook Lichaam ‘| Pijn | Tand)…

…Iemand zien die pijn doet in een droom, is een teken van ellende. Als de dromer degene is die pijn heeft, betekent dit dat hij vrij zal zijn van alle kwaad….

…Als je droomt dat je kwellend bent, dan is dat een teken dat je ondanks dat je van een zeer goede gezondheid geniet, een diepe angst voelt voor dood en pijn. U ontvangt onverwacht geld. Als je droomt dat een vreemdeling kwellend is, betekent dit dat je snel met ongewone vreugde vervuld zult worden….

Pijn voelen – het voorziet dat u sterke tegenstrijdigheden en problemen zult hebben….

(Zie pijn)

…(Zie Body ‘| Pijn)…

(Zie pijn)

…Elke droom van doodsangst of dood is zeer pijnlijk en vervelend voor de dromer, aangezien de verbeelding het lichaam doet trillen en de polsslag versnelt, maar in werkelijkheid kondigt het zelden de dood aan, omdat het meestal verwijst naar aanzienlijke materiële verliezen, afhankelijk van wat drijft de dromer, maar altijd met een waarschijnlijke oplossing. Vreemd genoeg duidt dit soort dromen vaak op een grote gezondheid, afhankelijk van de elementen in de droom. Dit komt doordat veel van de dromen precies het tegenovergestelde aangeven van wat van nature zou kunnen worden begrepen. Dromen dat je pijn lijdt, geeft meestal aan dat je met onzekerheden en min of meer denkbeeldige angsten leeft , maar ze zijn bijna altijd niet gerechtvaardigd. Dit kondigt echter meestal een aanstaande ziekte aan voor u of voor een geliefde, maar het zal niet ernstig zijn. Deze droom komt veel voor bij ongeruste mensen. Dromen van een vrouw in doodsangst insinueert dat een goed bedrijf, een erfgoed of een belangrijke kans om de werkgelegenheid te verbeteren uit de handen van de dromer ontsnapt….

(Zie pijn)

…Heeft bijna altijd betrekking op het schaden van onze waardigheid en trots. Soms manifesteert de angst die we hebben voor ziekte en ongevallen zich als pijn….

(Zie ook Lichaam 1 | Pijn)

(Zie ook Lichaam 1 | Pijn)

…Als je in je dromen iemand pijn doet, zul je lelijk werk doen, wraak nemen en verwonden. Als je gekwetst bent, zul je vijanden hebben die je zullen overwinnen….

Dromen over pijn kan een waarschuwingssignaal zijn dat je lichaam naar je stuurt en ook een manifestatie van de druk die een situatie van het dagelijks leven op je heeft en je durft er niet mee om te gaan.

Dromen over pijn heeft de betekenis van hoge verwachtingen. De droom van het hebben van pijn of het voelen van pijn betekent dat je heel jezelf met betrekking tot een situatie die buiten uw controle. Het kan ook een echte weerspiegeling van de echte pijn die ergens in je lichaam bestaat. Dromen kunnen onthullen en waarschuwen voor gezondheidsproblemen. Dromen dat je jezelf pijn toebrengt geeft aan dat je te maken hebt met een overweldigende onrust of problemen in je wakende leven. Je probeert jezelf los te koppelen van je realiteit door je te concentreren op de pijn die je jezelf hebt aangedaan.

…(Zie Lichaam ‘| Longen | Pijn)…

de droom over kalveren symboliseert hoe krachtig u of iemand anders is op uw eigen. Hoe goed je in staat bent om dingen voor jezelf te doen. Een reflectie of projectie van zelfvoorziening. De droom over kleinere vrouwelijke kalveren kan weerspiegelen u of iemand anders die heeft om dingen gedaan voor hen. Het kan ook je gevoel vertegenwoordigen dat je dingen voor iemand anders moet doen.