…(Tuin | Heilig Boek | De Laatste Openbaring) In een droom vertegenwoordigt de heilige Koran een tuin, want als je ernaar kijkt, ziet het eruit als een prachtige tuin en zijn verzen de vrucht van kennis en wijsheid die de lezer kan plukken. Het leren van een koranvers, een gezegde van Gods profeet (uwbp), een profetische traditie of een ambacht in een droom betekent rijkdom na armoede, of leiding na achteloosheid. Als iemand zichzelf in een droom ziet lezen van de bladzijden van de heilige Koran, betekent dat eer, bevel, geluk en overwinning. De Koran uit het hoofd reciteren en zonder de bladzijden van het heilige Boek in een droom te lezen, betekent bewijzen waar te zijn, of een ware claim hebben, vroom zijn, bevelen wat goed is en verbieden wat kwaad is. Als iemand in een droom wordt verteld dat hij afkeert van de heilige Koran, moet hij deze begrijpen, uit het hoofd leren en eraan voldoen. Als het vers over barmhartigheid of blijde tijdingen of andere vermaningen in de droom leest, zou de interpretatie van iemands droom hetzelfde moeten zijn. Als de koranverzen die in de droom worden gereciteerd een advies inhouden, moet men ernaar handelen om de voordelen ervan te kunnen plukken. Als iemand een koranvers hoort dat een waarschuwing bevat, een belofte voor de ongelovigen belooft, of een snelle vergelding voor hun zonden aankondigt, dan moet men onmiddellijk berouw hebben van zijn zonden, zelfs als de verzen betrekking hebben op eerdere naties of tijden. Als iemand zichzelf de Koran ziet reciteren en begrijpt wat er in een droom staat, duidt dat op zijn waakzaamheid, intelligentie, geloof en spiritueel bewustzijn. Als een koranvers aan iemand wordt gereciteerd, en als hij het niet eens is met het goddelijke oordeel in de droom, betekent dit dat hij schade zal lijden van iemand met autoriteit, of dat hem binnenkort een straf van de Almachtige God zal overkomen. Als een ongeletterde zichzelf de heilige Koran in een droom ziet lezen, kan dat ook zijn dood betekenen, of zijn eigen verslagen lezen. Als iemand zichzelf in een droom de heilige Koran ziet lezen zonder er echte interesse in te hebben, betekent dit dat hij zijn eigen geest, persoonlijke interpretaties en innovaties volgt. Als iemand zichzelf in een droom de bladzijden van de heilige Koran ziet eten, betekent dit dat hij zijn brood verdient met zijn kennis ervan. Als iemand ziet dat hij de lezing van de hele Koran in een droom voltooit, betekent dit dat hem een ​​schitterende beloning van zijn Heer wacht en dat hij krijgt waar hij om vraagt. Als een ongelovige zichzelf de heilige Koran in een droom ziet lezen, zullen de vermanende verzen hem in zijn leven helpen, zullen de verzen van straf zijn waarschuwing van de Almachtige God zijn en de gelijkenissen zullen aangeven dat hij de betekenis moet overdenken. Als iemand zichzelf de verzen van de heilige Koran ziet schrijven op platen van een parelmoer, of op een stuk stof in een droom, betekent dit dat hij het naar zijn eigen smaak interpreteert. Als iemand zichzelf een koranvers op de grond in een droom ziet schrijven, betekent dit dat hij een atheïst is. Er wordt ook gezegd dat het lezen van de Koran in een droom het vervullen van iemands behoeften, het zuiveren van iemands hart en het vestigen van iemands succes in zijn leven betekent. Als iemand ontdekt dat hij de Koran in een droom uit zijn hoofd heeft geleerd, hoewel hij deze in zijn waakzaamheid niet uit zijn hoofd heeft geleerd, betekent dit dat hij een groot bezit zal bezitten . Het horen van de verzen van de heilige Koran in een droom betekent het versterken van iemands macht, het bereiken van een prijzenswaardig einde van zijn leven, en dat men zal worden beschermd tegen de afgunst en jaloezie van kwaadwillende mensen. Als een zieke zichzelf een vers uit de heilige Koran ziet reciteren, maar zich niet kan herinneren in welk hoofdstuk het in de droom thuishoort, betekent dit dat hij zal herstellen van zijn ziekte. Het likken van de heilige Koran in een droom betekent dat iemand een grote zonde heeft begaan. Het reciteren van de heilige Koran in een droom betekent een toename van iemands goede daden en een stijging in zijn positie. (Zie ook Heilig Boek | Parelsnoer | Lezen)…

dromen dat je uitkleden symboliseert de uitstorting van remmingen. U bepaalde overtuigingen of houdingen opgeven. Het uittrekken van kleding kan ook de vertegenwoordiging zijn van de openbaring van je ware gevoelens of overtuigingen aan anderen. U open stellen over uw ware gevoelens, overtuigingen, of bedoelingen. Wat je denkt of voelt wordt duidelijker gemaakt voor anderen. Geheimhouding opgeven. Als alternatief u het onthullen van uw romantische interesses aan iemand. Iemand anders droom van uitkleden symboliseert een gebied van je leven dat zichzelf openbaart of steeds duidelijker voor je. Nieuwe perspectieven worden steeds duidelijker voor je. Je wordt je meer bewust van de waarheid over een bepaald onderwerp. De droom van iemand uitkleden symboliseert een poging om een beter begrip van die persoon te krijgen. Als alternatief kan het nieuwe informatie of nieuwe mogelijkheden die zich ontwikkelen weerspiegelen. Uitkleden voor te bereiden op seks symboliseert een positieve of wenselijke ervaring die dicht bij gebeurt. Uitkleden en veranderen symboliseert een open verandering van houding, intenties of motiverende factoren. U of een bepaald gebied van je leven is openlijk de overgang weg van bepaalde overtuigingen of doelen.

De droom met een rok die uitnodiging, flirt of verleiding symboliseert. U jeuk verwennen jezelf of zijn dicht bij het bereiken van iets dat interessant is voor jou. U het gevoel dat er iets is bellen u of nodigen u uit om ervan te genieten. Negatief, een rok kan een teken dat je spelen met vuur of dicht bij bezwijken aan verleiding. Als alternatief kan een rok weerspiegelen real-life situaties waar je flirten met iemand of het gevoel dat je flirten met mij. Een weerspiegeling van het uitnodigen van sociale suggesties die door u of iemand anders worden gedaan. Het weerspiegelt de tekenen, verborgen boodschappen, of subtiliteiten worden geprojecteerd door anderen of dat je fantaseert over. Zwarte of rode rokken wijzen op ongepaste of overmatige seksuele fantasie. Als er angst in een droom over iemand het zien van een rok, het symboliseert de angst van iemand die je graag je ware gevoelens te vinden. Het ondergoed symboliseert hun houding ten opzichte van seks of romantiek en ontdekking, zijnde de openbaring van hun gevoelens. De droom over de rok van een schoolmeisje symboliseert een zelfbewuste houding over een persoon of situatie die je leuk vindt en wil jezelf niet in verlegenheid brengen. Mannen dromen van meisjes die willen daten in mei een meisje school uniform weerspiegelt hun verlangen om rond te hangen met hen zijn ook zeer bewust over wat ze voelen over je.

De droom over een stiefmoeder symboliseert intuïtieve keuzes die je niet controleren. Gelukkig voel je je niet lekker. Plannen voor de toekomst of zorg die je dwars zit. Een onaangename situatie die zich voordoet is gewoon veilig. Moeders in dromen weerspiegelen meestal intuïtie over de toekomst, we voelen ons als geluk, of onze perceptie van toevalligheden in ons leven. Een stiefmoeder is symbolisch een substituut vorm van intuïtie is buiten haar vermogen om te controleren. U zich verstikt, verwaarloosd of terug uitgevoerd voelen. Een telefoontje naar de beveiliging die je niet respecteert. Ik voel me onder druk gezet om voorzichtig te zijn. Negatief, kan de stiefmoeder weerspiegelen een situatie die je niet staan om opgemaakt met. Moeite om het reine te komen met een verandering die je niet bevalt. Niet in staat zijn om iets te doen zoals je hoopte dat het zou zijn. Als alternatief kan een stiefmoeder spanning of teleurstelling weerspiegelen met haar echte moeder.

…Dromen van een openbaring, als deze van een prettige aard is, mag je een heldere kijk verwachten, zowel in zaken als in liefde | maar als de openbaring somber is, zul je veel ontmoedigende trekken moeten overwinnen….

Dromen dat je een briljante en plezierige openbaring hebt, betekent een positieve kijk op zaken en/of liefde. Dromen dat jullie een duistere openbaring hebben, betekent dat jullie met veel ontmoedigende obstakels te maken zullen krijgen.

…Het onthouden van een gedicht of een vers uit een gedicht in een droom betekent dat je je bezighoudt met een bedrijf waarvan je veel kennis opdoet, of het kan winst of succes betekenen in welk vak dan ook dat je wilt uitoefenen. Als iemand zichzelf in een rechtbank in de droom gedichten voor geld ziet voordragen, betekent dit dat hij een vals getuigenis zal afleggen. Als hij een gedicht voordraagt ​​voor een bijeenkomst in een droom, betekent dit dat hij een wijs gezegde zal vertellen , hoewel hij zelf geneigd is tot huichelarij. Als iemand zichzelf naar een gedicht in een droom ziet luisteren, betekent dit dat hij zich zal associëren met een groep mensen die de waarheid niet koesteren. In een droom vertegenwoordigen gedichten ook onwaarheid of ijdel gepraat. Het voordragen van een gedicht of het luisteren naar een gedicht en het onthouden van de verzen in een droom betekent dat men aandacht moet schenken aan wat het zegt. Als het gedicht waarnaar iemand in zijn droom luistert, wijsheid of een goddelijke openbaring bevat, dan betekent dat goed. Een gedicht samenstellen of het in een droom uit het hoofd leren, betekent ook het verliezen van iemands status, ontslag uit zijn baan, zwakte in iemands religieuze aanhang, lijden aan depressies, tegenslagen, lijden aan laster door de vijand, of het kan een sluwe truc zijn. Als iemand een lasterlijk gedicht of een satirisch gedicht in een droom schrijft, betekent dit dat hij anderen lastert voor de lol of winst. Als het iemand looft, betekent dit dat hij arm zal worden. Als hij zijn gedicht zingt met een melodie in de droom, vertegenwoordigt dit een satirische houding ten opzichte van iemand, twijfel over iemand of het niet voltooien van iemands werk. (Zie ook Dichter)…

…(Bezwering | Gebed | Talisman | Een gebed dat om de nek wordt gedragen of gekoesterd om het kwaad te verkondigen en geluk aan te trekken.) Wanneer een gebed wordt voorgelezen in een droom volgens de profetische tradities om een ​​zieke persoon in de droom te helpen, betekent dit bescherming tegen lijden, verdriet wegnemen en verdriet wegnemen. Als het amulet of de talisman een persoonlijke spreuk of wens draagt, dan is het niets anders dan leugens, leugens, genegenheid en hypocrisie. Als de persoon die de bezwering in de droom reciteert, een ambachtsman is, betekent dit dat hij de mensen bedriegt en zijn product vervalst. Als hij een man van kennis is, betekent dit dat hij liegt of zijn ware kennis verbergt, afziet van het geven van echt advies, of misschien biedt hij een slechte kwaliteit van aanbidding. Als degene die de bezwering in de droom reciteert een rechter is, betekent dit dat hij een verkeerd oordeel zal vellen. Als iemand wat water moet drinken waarover specifieke gebeden in een droom zijn opgezegd, betekent dit een lang leven. Als iemand zichzelf een bezwering ziet reciteren, of als hij bezweringen hoort die namens hem worden gereciteerd in een droom, zal het allemaal vals zijn, behalve een gebed dat reciteert: ‘In de naam van God, de meest barmhartige, de meest medelevende’ of bevat een openbaring uit de koran….

…Droom van licht symboliseert altijd kennis, openbaring en helderheid. Droom van een goede verlichting duidt op zelfvertrouwen. Droom van een licht dat ons doordringt en pijn veroorzaakt, duidt op een gevoel van ongemak en gebrek aan vertrouwen in onszelf. Als in het midden van de duisternis een straal of een lichtpunt verschijnt, geeft dit aan dat er hoop zal verschijnen. Droom dat iemand het licht aandoet, geeft aan dat je dingen weet die verborgen zijn. Droom dat iemand het licht uitdoet, geeft het tegenovergestelde aan….

…Als een vrouw deze droom heeft, wordt deze meestal geïnterpreteerd als de openbaring van haar eigen persoonlijkheid. Als het een man is die van een vrouw droomt, heeft dat te maken met het succes van zijn ambities. Dromen van naakte vrouwen komt veel vaker voor bij vrouwen en weerspiegelt het verlangen en de zorg om aardig gevonden en bemind te worden. Als de naakte vrouwen opwindend zijn, spreekt dat alleen van seksueel verlangen bij een man zonder remmingen….

…Het symboliseert het menselijk hart, liefde, openbaring en leven. Roosteren met een persoon betekent dat je het plezier en geluk wilt delen. Drinken uit dezelfde beker betekent het verlangen om twee levens voor eeuwig samen te smelten tot één. Het breken van een kopje na het roosteren wordt geïnterpreteerd als een teken van interesse in iemand anders. Je voelt je ziek van de huidige relaties….

…(Bend | Curve | Perverseness) In een droom betekent iets verdraaien hypocrisie, absurditeit, of het verdraaien en veranderen van Gods woorden, of het toeschrijven van een persoonlijk gezegde aan de Almachtige God, en het laten klinken als een authentieke openbaring. Een tulband een pet of een touw draaien in een droom betekent ook reizen. (Zie ook Touw draaien)…

…Licht symboliseert altijd kennis, openbaring en duidelijkheid. Als er goede verlichting in onze dromen is, duidt dat op vertrouwen in onszelf. Als het licht ons een gevoel van ongemak bezorgt, is dat een duidelijk gebrek aan vertrouwen in onszelf. Gevoelens van minderwaardigheid. Als er in het donker een flikkering is, een lichte vlek, dan betekent dat dat er hoop zal verschijnen. Als plotseling het lampje gaat branden. dat betekent dat we dingen zullen weten die verborgen waren. Als het uitgaat, is het tegenovergestelde waar….

Symbool van ontdekking en openbaring.

…Als we dromen over een vos of een vixen, geeft dit meestal de openbaring aan dat een familielid schadelijk is voor je ambities en interesses. Als de dromer niet de nodige voorzorgsmaatregelen neemt en niet tijdig actie onderneemt, is het zeer waarschijnlijk dat verschillende acties tegen hem, die zijn activiteiten belemmeren, zijn financiën zullen schaden….