…Als je droomt dat je oesters eet, betekent dit dat je elk gevoel van fatsoen en moraliteit zult verliezen bij het nastreven van lage genoegens en de toegeeflijkheid van een onverzadigde dorst naar winst. Om in oesters te handelen, betekent dat je niet al te bescheiden zult zijn in je manier om een ​​schat of een fortuin te winnen. Om ze te zien, duidt dit op gemakkelijke omstandigheden, en veel kinderen is je beloofd….

…Dromen over de oesters is het perfecte symbool van ware nederigheid, bron van spirituele perfectie. Dromen dat we oesters oprapen of eten is een voorteken van pleziertjes en vriendschappen, en drukt tegelijkertijd de wens en ambitie uit om rijkdom en sociale positie te bereiken….

…Dromen over het eten van oesters suggereert dat de dromer het gevoel voor moraliteit verliest door deel te nemen aan activiteiten die mogelijk illegaal zijn. Dromen over het handelen met oesters geeft aan dat de gewetenloosheid van de dromer ervoor zorgt dat de dromer op zoek gaat naar ongeoorloofde liefdesaffaires. Dromen van alleen de oesterschelpen duidt op toekomstige mislukkingen en aanzienlijke verliezen wanneer we proberen anderen te beroven van dingen die hen toebehoren….

…Dromen dat je oesters eet, duidt op de impulsen en seksuele bevrediging. Aan de andere kant betekent het dat je kracht en je zintuigen verliest door genoegens en aflaten na te jagen voor jezelf. Het zien van een bord met oesters in een droom symboliseert schoonheid, nederigheid, rijkdom en wijsheid. Het zien van oesterschelpen in een droom betekent dat je gefrustreerd bent over je verleiding om je fortuin veilig te stellen en over hoe je geld kunt uitgeven….

De droom met een oester symboliseert een persoon of situatie in het wakende leven dat er alles aan doet om het nooit te laten hebben wat het wil. Jaloers op obstructie of iemand die je bewust ergens vanaf houdt zodra je er te dicht bij komt. Spelletjes met verlangen of gelegenheid. De droom van het eten van oesters kan de tevredenheid weerspiegelen met jezelf het overwinnen van een situatie die je heeft uitgelokt. Overwin een uitdaging die er consequent van is weggehouden. Verlies je jaloezie of verlangen naar het goede. Het eten van oesters kan verschijnen in een droom, na seks met iemand die ontkende het voor een lange tijd, of na een moeilijke zakelijke kans is gerealiseerd.

Dromen dat je oesters eet, duidt op bevrediging en seksuele impulsen. betekent dat je al je zintuigen en moraliteit verliest op zoek naar lage genoegens en aflaten. Oesters zien is een dubbelzinnig symbool van dromen. Dromen van het kan symboliseren schoonheid, nederigheid, rijkdom, wijsheid en een ontspannen sfeer. Het kan ook aangeven dat ze de neiging om anderen weg te duwen. Oesterschelpen zien wordt uitgelegd als de droom met belangrijke symboliek voor de dromer. Deze droom betekent dat u gefrustreerd zal zijn in uw poging om het fortuin van de ander te beschermen.

…(Parelvisserij | Plunge) Als iemand zichzelf in een droom in de oceaan ziet duiken op zoek naar parels, geeft dat aan dat hij gehecht is aan wereldse schatten. Als iemand zichzelf in het water ziet duiken en erachter komt dat hij er in zijn droom niets uit zou kunnen krijgen behalve modder, dan betekent dat leed veroorzaakt door iemand met autoriteit. Als iemand in een droom een ​​parel uit het water haalt, betekent dat trouwen of kennis opdoen of een schat ontdekken. Als iemand in een rivier duikt en het moeilijk vindt om uit de wateren te komen in de droom, betekent dit dat hij last zal hebben van lasten die hij niet kan dragen, of geduld zal hebben met tegenslagen. Duiken in de oceaan om in een droom parels uit oesters te halen, betekent ook kennis of rijkdom zoeken. (Zie ook Pearl diver)…

…Tussen je dromen lopen en schelpen verzamelen, duidt op extravagantie. Van plezier zult u niets dan vervelende spijt en herinneringen achterlaten. Zie Mosselen en oesters….