…Dromen van bladeren, staat voor geluk en prachtige verbetering in uw bedrijf. Verdorde bladeren, duiden op valse hoop en sombere voorgevoelens zullen je geest kwellen in een draaikolk van moedeloosheid en verlies. Als een jonge vrouw droomt van verdorde bladeren, zal ze eenzaam worden achtergelaten op weg naar de vervoeging. De dood wordt soms geïmpliceerd. Als de bladeren groen en fris zijn, zal ze een erfenis krijgen en trouwen met een rijke en innemende echtgenoot….

…Dromen van groene bladeren betekent dat je zojuist geluk hebt gevonden en dat verschillende aspecten van je leven zullen verbeteren. De bladeren symboliseren groei en openheid. Droom van bruine of verwelkte bladeren betekent verlies of gevoel van wanhoop in je leven….

…Een groen blad (of bladeren) aan een boom betekent gezondheid en vreugde. Droge bladeren betekenen malaise, ontevredenheid, melancholie en depressie. Vallende bladeren betekenen economisch verlies….

Bladeren zien wordt uitgelegd als de droom met belangrijke symboliek voor de dromer. Deze droom betekent nieuw gevonden geluk en een verbetering in verschillende aspecten van je leven. Het is een symbool van vruchtbaarheid, groei en openheid. Als alternatief vertegenwoordigt het een verstrijken van de tijd of markeer een bepaalde periode. Om de verwelkte of bruine bladeren te zien wordt uitgelegd als de droom met symboliek belangrijk voor de dromer. Deze droom betekent verlies, wanhoop, verdriet en gevallen hoop.

…Traditioneel kan het zien van een boom met nieuwe groene bladeren worden geïnterpreteerd als een voorteken van overvloed, wat zou kunnen betekenen dat er economische en sentimentele overvloed zal zijn. Evenals het zou kunnen betekenen dat er ideeën kunnen zijn, die zullen worden opgevolgd. Maar aan de andere kant betekent het zien van bladeren die uit de boom vallen dat je iets heel belangrijks kunt verliezen, maar alleen voor een korte periode. Het zal weer terugkomen in je leven….

…Als bladeren groen zijn, kondigt het welvaart aan. Als bladeren droog zijn en vallen, duidt dit op ziekte en problemen….

De droom over een bladeren op de vloer symboliseert de resultaten of gevolgen van een grote verandering. Positief, je hebt te maken met de resultaten van een zeer positieve verandering. Negatief, u voelen dat u met de gevolgen van een verlies moet behandelen. De droom over bladeren van een boom symboliseert het vertrouwen dat er nooit iets zal veranderen. Positief, je voelt dat je niet verliezen. Negatief, je vreest dat iets niet meer kan mislukken. De droom van het zien van een blad symboliseert je bewustzijn van iets in je leven niet doen wat je vroeger deed. Er is iets veranderd.

Dromen over of het zien van de dromerige gouden bladeren, symboliseert een aangename toekomst voor u vooruit.

Dromen van bladgoud, betekent dat er een vleiende toekomst voor je ligt….

…(Palmtak | Spadix) In een droom vertegenwoordigen palmbladeren een zalf, zuivering, reinheid, een verpleegster, een bruidegom of een arts die besnijdenis uitvoert. (Zie ook Palmtak)…

Om deze droom beter te begrijpen, lees ook de quilt interpretaties.

Zie de betekenis van quilt

…(Gezegende boom) In een droom vertegenwoordigen olijven geld, genoegens of iemands welvaart. Een olijfboom in een droom stelt een gezegende man voor die zijn gezin ten goede komt, een kuise vrouw, of het kan een zoon zijn die gouverneur wordt. Een gele olijf in een droom vertegenwoordigt grote zorgen over iemands religieuze leven. Als iemand in een droom olijven voor olie perst, betekent dit dat hij zegeningen en voordelen zal verdienen. Als iemand zichzelf in een droom een ​​olijfboom met olijfolie water ziet geven, betekent dit dat hij bij zijn moeder slaapt. Dezelfde interpretatie is van toepassing als iemand zichzelf een tuin met azijn besproeit. Als iemand een olijfboom koopt of ervan eet, of in een droom van de olie drinkt, betekent dat zegeningen, of dat hij zal trouwen met een nobele en een kuise vrouw. Het zien van de bladeren van een olijfboom in een droom betekent het rechte pad volgen, of zijn spirituele verplichtingen vervullen, leiding geven, licht geven, de Koran lezen, iemands hart troosten, geld verdienen voor een arme persoon, behalve als men de olijf rauw eet. in de droom betekent het het tegenovergestelde, of het impliceert armoede, schuldenlast, of het zou de plaats kunnen aanduiden, of de richting waar het vandaan komt. De bladeren van een olijfboom stellen rechtschapen mensen of spirituele leiders voor. De vrucht van een olijfboom staat voor gemakkelijk geld, of een rijk en gelukkig leven. Olijven selecteren of ze in een droom voor olie persen, betekent zwoegen of ontberingen. Wat een zieke persoon betreft, betekenen olijven in een droom het herwinnen van kracht en het herstellen van zijn ziekte. De vrucht zelf en de bladeren duiden ook op ijverigheid en vastberadenheid, maar olijven in een droom duiden ook op langzaam groeien. (Zie ook Olie)…

…Dromen van een vijgenboom duidt op veel manieren op overvloed, vooral van voedsel. Dromen van een prachtig groen bos is een goed teken, en als er veel witte of gekleurde vogels zijn, is dat veel beter, omdat het aangeeft dat de zaken die je afhandelt succesvol zijn afgerond. Maar als je droomt van veel donkere of zwarte vogels, geeft dit aan dat iemand jaloers is op het geluk van de dromer. Dromen om het prachtige gebladerte van een bos te bewonderen, duidt op diepe voldoening en waardering voor wat er in het leven is bereikt, wat hetzelfde is als God danken, maar in dit geval rechtstreeks met de ziel en zonder lege woorden te zeggen. Bij kunstenaars of intellectuelen betekent dromen van een prachtig bos dat ze extra erkenning krijgen. Dromen van slechts één groene, lommerrijke boom die bloeit, duidt op gezondheid en welzijn. Maar als de boom alleen lijkt of verlaten, verwelkt of met droge bladeren zoals wat er in de winter gebeurt, geeft dit aan dat uw bedrijf of bedrijven niet welvarend zijn en dat ze dat over een bepaalde tijd niet zullen zijn. Dromen om in de schaduw van een prachtige boom te zijn, geeft aan dat je uitgebreid beschermd bent (door God) dat je niet zal teleurstellen, want het zal uiteindelijk tot succes leiden, ook al kost het wat tijd. Dromen om vast te zitten in een boom is een heel goed teken en zo’n droom betekent dat je zelfverbetering en zelfontplooiing bereikt, zowel materieel als spiritueel. Dromen van een boom met rijp fruit en sommige daarvan staan ​​al op de grond, waar je ze kunt plukken en eten, suggereert dat je aanzienlijke voordelen zult ontvangen, waaronder economische, zakelijke en zelfs in de loterij, enz. Dromen van een geïsoleerde boom met klein en groen fruit geeft aan dat uw zaken en zaken niet goed gaan. Als je een van deze vruchten in de droom neemt, betekent dit dat je serieuze risico’s neemt. Dromen over het kappen van een boom, geeft aan dat je handelt in strijd met je eigen belangen, bijvoorbeeld dat je handelt in strijd met het goede. Dromen over omgehakte bomen en op de grond gegooid, duidt op materiële verliezen, het verbreken van een relatie, of familie- of persoonlijk ongeluk. Dromen dat je verdwaald bent in een bos duidt op verlies van oriëntatie, verwarring, die, indien niet gecorrigeerd, zal eindigen in een mislukking; als je tijdens het wandelen in het bos op droge bladeren stapt, wordt de vorige betekenis aanzienlijk benadrukt….

…Wanneer een vrouw droomt dat ze maïskolven of babymaïs oogst, geeft dat aan dat ze binnenkort in een positie zal zijn waar ze naar heeft verlangd, maar dit kan gebeuren zolang ze met hetzelfde enthousiasme blijft werken. Dromen over maïskolven is positief; het kondigt goede tijden, goed nieuws en een overvloedig leven aan. Dromen over jezelf terwijl je je afvraagt ​​in een maïsveld en zien hoe het is ontkiemd, dat wil zeggen dat groene planten boven de grond zijn opgetrokken, suggereert dat wat je in je dagelijkse leven doet, op korte termijn goede resultaten zal opleveren. Als de planten die u ziet echter verwelkt zijn, symboliseert dit slecht nieuws. Dromen van jezelf terwijl je het riet schudt dat de kolven draagt, suggereert dat je te gretig bent voor de resultaten van je werk, wat iets niet zo goed is. Deze droom is een soort waarschuwing tegen een overdreven ongeduldig gevoel. Dromen dat je de maïskolven uit de grond haalt, geeft aan dat je een verkeerd criterium en een verkeerde inspanning op je zaken toepast, wat een negatief resultaat zal opleveren. Dromen dat je maïskolven rechtstreeks van het riet snijdt, kondigt succes aan in de zeer nabije toekomst. Dromen dat je de bladeren van de kolven verwijdert, suggereert dat je op de goede weg bent om succes te behalen. Dromen dat anderen de bladeren van de kolven verwijderen, suggereert dat je binnenkort een sociale of vertrouwde relatie zult hebben of zullen beginnen met belangrijke en succesvolle mensen. Wanneer een boer droomt dat hij tussen prachtige maïsgewassen staat voordat ze worden geoogst, suggereert dat een goed jaar op het veld en ook een goede oogst. Voor stads- of zakenmensen duidt dezelfde droom op een gunstig bedrijf en een nabije toekomst welvaart. Wanneer jonge mensen dromen van velden met maïsoogst, suggereert dat dat ze een prettige toekomst zullen hebben. Als je droomt van verwelkte peulen, of dat deze weinig zijn gegroeid of door iemand zijn vernietigd, duidt dat op verliezen, ziekten en in sommige gevallen op een echte ramp. Dromen over jezelf die maïskolven beschiet, symboliseert dat wat je in je dagelijkse leven doet verkeerd is en je zult snel de gevolgen ondervinden. Dromen dat je gestoofde malse kolven eet, duidt op tevredenheid en zelfvertrouwen die goede resultaten zullen opleveren….

…Dromen van gras en groene bladeren van andere planten op de grond duidt op verzoening, innerlijke rust en het vermogen om problemen op te lossen. Dromen van verwelkte of verdorde bladeren of droog gras suggereert dat de kans om te slagen verloren is gegaan. In sommige gevallen kan deze droom ziekten bij een familielid betekenen….

…Een appelboom in een droom vertegenwoordigt een goede man die zijn gemeenschap dient en geeft om zijn gemeenschap. Een scheur in een boom in een droom vertegenwoordigt leden van iemands familie die zich tegen hem zullen schrap zetten. Een palmyraboom in een droom stelt een wijze man, een dichter of een astronoom voor. Als je er een ziet, of er in een droom onder zit, moet je zo iemand ontmoeten. Een eik in een droom betekent winst, voorspoed, eer, omgang met achteloze mensen die in de bergen leven, of misschien kan het betekenen dat je rechtschapen mensen bezoekt of een verzaker die in de wildernis of in onbewoonde ruïnes leeft. Een mimosa-boom in een droom vertegenwoordigt gierigheid, kwaad, of het nastreven van de acties van de bewoners van het hellevuur. Een duindoornboom die in een droom op een datum lijkt, vertegenwoordigt een nobele en een vrijgevige vrouw, of het kan een nobele en een vrijgevige man vertegenwoordigen. Hoe groener de kleur is, des te groter is de persoon. Als je deze boom in een droom ziet, betekent dat dat iemand op zijn plaats zal komen, kennis zal verwerven en in vroomheid zal groeien. Het eten van de vrucht in een droom betekent een ziekte. Het beklimmen van deze boom in een droom betekent stress en moeilijkheden. Als iemand de toestand van een specifieke boom in waakzaamheid erkent en hetzelfde ziet in zijn droom, betekent dit dat een dergelijke toestand zal duren. Over het algemeen vertegenwoordigen bomen in een droom vrouwen of mannen met verschillende gemoedstoestanden of persoonlijkheden. Bomen in een droom vertegenwoordigen ook gevechten. Onbekende bomen betekenen leed, zorgen, tegenslagen en angsten, vooral als men ze in zijn droom in het donker ziet. In een droom in de schaduw van een boom zitten, betekent winst en geld, of het kan afhankelijkheid van gezagsdragers betekenen, of vriendschap sluiten met rijke mensen voor hun geld. Wat betreft iemand die het pad van innovatie volgt, het betekent dat hij berouw zal hebben en het pad van gerechtigheid zal volgen als het een vruchtdragende boom is. Onder een boom vallen die in de droom geen vrucht draagt, betekent iets nastreven dat geen troost of voordelen biedt. Geurige bomen, bloeiende bomen, een Moringa-boom of een hennaplant in een droom vertegenwoordigen mensen met kennis, religieuze geleerden, leraren of predikers die leren wat ze niet in praktijk brengen. Wat betreft citrusbomen in een droom, ze vertegenwoordigen rechtvaardige mensen, wijze mannen en mensen met een innerlijk en uiterlijk bewustzijn die in praktijk brengen wat ze prediken. Palmbomen, walnotenbomen en dergelijke bomen in een droom vertegenwoordigen mensen van de hogere sociale klasse van wie niemand iets kan krijgen, of niemand zal zelfs maar proberen hen iets te vragen. Wat betreft de populieren, de groenblijvende cipressen of de heilige bomen in een droom, ze vertegenwoordigen gierigheid en hebzucht. In een droom vertegenwoordigt elke soort esdoorn of andere bomen die hun bladeren jaarlijks vernieuwen, armoede, rijkdom, dingen uit het hoofd leren, vergeetachtigheid, vieringen of verdriet. In een droom vertegenwoordigen alle soorten grote bomen die hun bladeren in de winter niet laten vallen een lang leven, rijkdom, jaloezie of standvastigheid in iemands religie. Een boom beklimmen in een droom betekent ontsnappen aan gevaar of voorzichtig iets zorgelijks vermijden. Als je in een droom een ​​onbekende boom in je huis ziet, betekent dat dat zo’n huis door brand kan worden verteerd of dat een ruzie het gezin uit elkaar kan halen. Veelvoorkomende soorten bomen en stadsbomen in een droom vertegenwoordigen vijanden of mannen die op zoek zijn naar wettige inkomsten. Een zaailing in een droom planten, betekent trouwen met een meisje uit een gerenommeerde familie en een rang behalen. Een plataan, een plataan of dergelijke bomen in een droom vertegenwoordigen grote, sterke en beroemde mannen die geen rijkdom hebben, en niemand heeft er iets aan. Een doornige boom in een droom stelt een perplexe man voor. Als iemand in een droom een ​​boom omhakt, kan dit de dood van zijn vrouw betekenen, of dat hij een contract zal overtreden of een verbond zal verbreken. Als een boom in een droom uitdroogt, betekent dit dat een reiziger kan overlijden door een ongeval, of dat een zieke kan overlijden aan zijn ziekte. Als iemand in een droom een ​​koning of een man met autoriteit enkele emblemen in de stam van een boom ziet uithouwen, betekent dit dat hij een plan ontwerpt om iemand te vernietigen. Als hij het in de droom met een zeis of een sikkel omhakt, betekent dit dat hij iets eist, de andere partij kan niet leveren. Als iemand in zijn droom geld aanneemt van een boom, betekent dit dat hij wettig en gezegend geld zal verdienen van mensen die met dezelfde soort bomen te maken hebben, of dat hij in hun buurt zal wonen. In een droom bomen planten in de tuin betekent kinderen baren. Een plataan staat voor een lang leven. Perzik- of pruimenbomen in een droom vertegenwoordigen een kort leven. Het zien van een groep bomen omringd door aromatische planten in een droom betekent dat een groep mannen samenkomt om over iemand te rouwen of om een ​​verlies te betreuren. Boombladeren in een droom vertegenwoordigen geld. Een boom buiten iemands huis in een droom vertegenwoordigt iemands clan of bedienden. Een vrouwelijke boom in een huis stelt een vrouw voor, en een mannelijke boom stelt een man voor. Het is een slecht voorteken om de verboden boom in een droom te zien. In een droom betekent het zien van de boom in de buurt waar de Almachtige God tot Mozes sprak, vrede zij met hem, nabijheid tot de Almachtige God. Een dode boom in een droom vertegenwoordigt leiding en rijkdom, want het is een bron van brandstof. Samen met een groep mensen in de schaduw van een boom zitten, Gods eigenschappen in een droom prijzen en verheerlijken, betekent Gods zegeningen ontvangen in deze wereld en in het hiernamaals. Het zien van de hemelse tubaboom in een droom betekent een goed einde, of een ascetisch leven leiden, of het kan betekenen dat je anderen helpt. Het zien van bergbomen in een droom betekent bovenmatige toewijding, werk of onverwachte winsten. Een palmboom in een droom vertegenwoordigt een goed woord en een waar woord. Het vertegenwoordigt ook het getuigenis van het geloof van moslims – ‘Er is geen God behalve Allah, Mohammed is de Boodschapper van Allah.’ Het zien van een knoflookboom, of een uienplant, of een overblijvende wijnstok van de kalebasfamilie, of de colocynth-boom (Citrullus colocynthis | bot.) In een droom betekent harde woorden of kwaadaardige praat horen. Andere vruchten plukken dan wat de moederboom in een droom draagt, betekent het geld of bezit van iemand anders dragen. Een boom die in een droom een ​​andere vrucht draagt ​​dan de zijne, vertegenwoordigt een overspelige vrouw die een kind baart van iemand anders dan haar echtgenoot. Een boom kappen in een droom betekent iemand doden, of het kan een ziekte betekenen. Een boom beklimmen in een droom betekent een sterke man ontmoeten. In een droom uit een boom komen, betekent afscheid nemen van iemand. In een droom uit een boom vallen, betekent de dood als gevolg van een gevecht. Als iemands rechterhand breekt van zo’n val in de droom, betekent dit de dood van zijn broer of zijn zus in een gevecht. Als het been in de droom breekt, betekent dit dat je je geld verliest. Als iemand in een droom gezegende bomen ziet, zoals een olijfboom met doornen, betekent dit dat zulke doornen hem ervan zullen weerhouden kwaad te doen of in zonde te vervallen. Een walnotenboom in een droom vertegenwoordigt zuurverdiende geld. Bomen in een droom vertegenwoordigen ook winkels, bedrijven, tafels, festiviteiten, bedienden, vee, restaurants, geld, verborgen schatten, opslagplaatsen, religies of sekten. Als een storm een ​​boom beschadigt, verbrandt of ervoor zorgt dat hij in een droom valt, betekent dit de dood of moord op een man of een vrouw. Een date of een palmboom in een droom vertegenwoordigt ook een beroemd persoon, een man van kennis, de vrouw van een koning of de moeder van een president. Als het een olijfboom is, dan vertegenwoordigt het een man van kennis, een prediker, een passagier, een rechter of een arts. Op die manier worden bomen geïnterpreteerd op basis van hun substantie, waarde, of de schade of het voordeel dat ze brengen, hun wortels, oorsprong of leeftijd. Het zien van een wijngaard met druiven in de winter in een droom betekent dat iemand tijdens een zakelijke transactie door een vrouw of een man zal worden misleid, denkend dat ze rijk zijn. Een kweepeerboom in een droom vertegenwoordigt een intelligent persoon die zijn intelligentie niet gebruikt om zichzelf of anderen te helpen. Een amandelboom in een droom stelt een buitenlander of een passagier voor. Riet- of rietplanten in een droom staan ​​voor oppositie, straf of hulp. Een granaatappelboom in een droom stelt een vroom en een religieus persoon voor, en zijn doornen vertegenwoordigen de obstakels die hem zouden kunnen verhinderen tot zonde te vervallen. Een lotusboom in een droom vertegenwoordigt een nobel en genadig persoon. Een colocynth-boom in een droom vertegenwoordigt een goede maar laffe en gemakkelijk bange man die geen echte toewijding heeft en zijn religieuze plichten niet nakomt. Een eik in een droom stelt een koning, een gnosticus, een dichter of een waarzegger voor. Een indigoplant in een droom vertegenwoordigt een goed geïnformeerde Arabier. Een uitgedroogde palmboom in een droom stelt een hypocriet voor. Als een storm in een droom een ​​boom ontwortelt, betekent dat een ramp of een plaag. Een bananenboom in een droom vertegenwoordigt een rijk persoon die zijn religieuze en materiële leven correct beheert. Een jujubeboom in een droom vertegenwoordigt een vreugdevolle en gelukkige persoon, of het kan macht en leiderschap vertegenwoordigen. Een vijgenboom in een droom stelt iemand voor die zijn gezin ten goede komt en die zijn vijand rechtvaardig behandelt. Een bessenboom in een droom vertegenwoordigt een genereus persoon. Een pistacheboom in een droom vertegenwoordigt een rijk persoon die ook een goed humeur heeft en die genereus is met zijn familie en vrienden. Een perzikboom in een droom stelt een correct persoon voor, hoewel weinigen van hem kunnen profiteren, of het kan een huichelaar of een knap uitziende persoon zijn, of misschien een rijke vrouw. Als iemand zijn vruchten in een droom plukt, betekent dit dat hij met haar zal trouwen. Een appelboom in een droom vertegenwoordigt een persoon met standvastigheid en vastberadenheid. Een pruimenboom in een droom vertegenwoordigt een rijke en moedige man. Een perenboom in een droom stelt een Pers voor die kruidengeneeskunde beoefent. Een tamarisk-boom in een droom vertegenwoordigt een hypocriet, of het kan een dief betekenen die arme mensen ten goede komt en de rijken schaadt. Abullace, een wilde kleine pruimenboom of een damastboom in een droom vertegenwoordigen iemand die iedereen ten goede komt. Een plataan in een droom vertegenwoordigt een goed persoon die standvastig is in zijn dienstbaarheid aan anderen, maar die ook standvastig, rechtvaardig, machtig en rijk is. Een johannesbroodboom in een droom vertegenwoordigt een man van weinig nut voor anderen. Een citroenboom in een droom vertegenwoordigt een heilzaam persoon, of een rijke vrouw die bekend staat om haar goede doelen. (Zie ook Plataan | Evergreen | Eik | Palmboom | etcetera)…

De droom over munt symboliseert een aspect van je persoonlijkheid dat voelt positiever dan voorheen. Het kan gevoelens van nieuwe superioriteit of een bewustzijn weerspiegelen dat er iets is verbeterd. Situaties die je in staat stellen om iets te weten is beter dan vroeger. Het voelt goed te weten dat je beter dan u of iemand is verbeterd op een bepaalde manier. Voorbeeld: Een persoon droomde zoete munt groen licht na het ontdekken van een remedie voor een langdurige gezondheidsprobleem. Mint snoep vertegenwoordigde zijn positieve kijk op het verbeteren van zijn gezondheid.

…(bot. Munt | Zoete marjolein | Wilde marjolein) Ruiken aan een marjoleinplant in een droom betekent herstellen van een ziekte en genieten van een goede gezondheid voor dat jaar. Het planten van een marjolein in een droom betekent een gezond en mooi kind verwekken dat zal uitgroeien tot een goed karakter. Marjolein in een droom kan ook een huwelijk betekenen, of iets dat niet lang zal duren. (Zie ook Mint)…

…Symbool van materiële bescherming. Afhankelijk van hoe lommerrijk en robuust de handpalmen zijn die we zien, zal aangeven hoe groot de bescherming is. Als de palmbomen nietig zijn, is dat een aanwijzing dat we hulpeloos zijn. Vol bloemen en fruit maar buiten het seizoen duiden op verdriet. Als dit in het juiste seizoen gebeurt, voorspelt het vriendschap en liefde. Droge palmbomen duiden op ongeluk. Palmboom met gebroken takken staat voor ziekte. Groene bladeren symboliseren winst. Als je er een beklimt, ontvang je eer en fortuin. Van een palmboom vallen betekent het verlies van gunsten bij onze superieuren….

Dromen over bloemen met witte wollige bladeren, kondigt aan dat geluk en geluk aan jouw kant zullen staan.

…Symbool van materiële bescherming. Als we één of lommerrijke en meer sterke bomen zien, wordt de betere bescherming ontvangen. Als de bomen zwak zijn, duidt dit op hulpeloosheid. Als ze vol bloemen of vruchten van buiten het seizoen staan, duidt dit op verdriet. Als dit in het juiste seizoen ervoor gebeurt, betekent dit vriendschap en liefde. Als ze droog zijn, duidt dit op ongeluk. Met gebroken takken, ziekte. Vol met groene bladeren zullen bomen winst opleveren. Een beklimming, eer en fortuin. Vallen van een, verlies van gunst van onze superieuren. Als de val van lage hoogte is, zal het grappige situaties opleveren. Als de boom (walnoot, palm) vogels nestelt, symboliseert het succes en fortuin. Als deze vogels zwart zijn, willen mensen ons pijn doen uit jaloezie….

De droom over een kunstenaar con symboliseert een aspect van jezelf dat is andere bladeren voelen beschaamd of dom. Gevoel van import of geluk voordat je met een van deze. Het gevoel krijgen dat er niets aan de hand is of dat alles perfect is voordat je je schaamt. Zich aangeraakt, gemanipuleerd of geharnast. De droom van een kunstenaar con symboliseert uw vermogen om te manipuleren of spelen een situatie of relatie. De droom kan een weerspiegeling zijn van een gebrek aan bewustzijn of uw poging om iemand in verlegenheid te brengen. Opzettelijk iemand bedriegen.

…(Kleurstof | Een rood-oranje cosmetische kleurstof gemaakt van de stengels en bladeren van de hennaplant) Henna voor een man vertegenwoordigt zijn werktuigen. Het betekent ook versiering, geld, welvaart of kinderen. Als een man in een droom zijn handen met henna geverfd ziet, betekent dit dat hij zijn Heer blijft prijzen. Als alleen de rechterhand is geverfd met henna maar er lelijk uitziet in de droom, betekent dit dat hij een moord kan plegen. In een droom zijn handen verven met henna betekent ook onzorgvuldigheid bij het openbaar maken van iemands goede en slechte eigenschappen, of het zou kunnen betekenen dat hij zijn koopwaar of werk in welke staat dan ook aflevert zonder de schuld of fout te erkennen of zijn ongepast gedrag bij zijn klanten te erkennen. Als iemands handen in een droom met henna worden getatoeëerd, betekent dit dat hij vals speelt om zijn inkomsten te verwerven. Uiteindelijk zal hij worden ontmaskerd en zullen zijn tegenstanders zich verheugen over zijn tegenslag. Als een vrouw in een droom haar hele lichaam met henna geverfd ziet, betekent dit dat ze een goede relatie met haar man heeft. Als de kleurstof na het aanbrengen van de henna op haar handen niet werkt in een droom, betekent dit dat haar man zijn liefde voor haar niet toont. Als alleen de vingers in een droom met henna zijn geverfd, vertegenwoordigen ze takken van dadels of trossen druiven. Over het algemeen vertegenwoordigt het verven van handen en haar met henna als make-up in een droom vreugde voor man en vrouw, zolang ze de algemene normen niet overschrijden. (Zie ook Kleurstof | Tattoo)…

…Het symboliseert bescherming of de kracht van onze eigen kracht die succes zal vergemakkelijken. Als we zien dat het een groot formaat is en veel blad heeft, geeft dit aan dat de voordelen en kwaliteit van bescherming groot en overvloedig zullen zijn. Als het nietig is, zonder bladeren of dood, dan duidt het op het verlies van een beschermer of zwakte van ons karakter….

…Dromen over het zien of eten van perziken, impliceert de ziekte van kinderen, teleurstellende opbrengsten in het bedrijfsleven en het niet afleggen van verwachte plezierbezoeken | maar als je ze aan bomen met bladeren ziet, zul je een gewenste positie of ding veiligstellen na veel streven en het riskeren van gezondheid en geld. Gedroogde perziken zien, geeft aan dat vijanden van je zullen stelen. Voor een jonge vrouw die ervan droomt weelderige perziken te plukken van goedgevulde bomen, zal ze, door haar persoonlijke charmes en kwalificaties, een echtgenoot winnen die rijk is aan wereldse goederen en wijs is in reizen. Als de perziken groen en knoestig blijken te zijn, zal ze onvriendelijkheid van familieleden ontmoeten en zal een slechte gezondheid haar attracties wegnemen. Zie Orchard….

De droom over een kale matras symboliseert een onbevredigende situatie. Een resultaat of resultaat dat u zich ongemakkelijk voelt accepteren zoals het is. De droom van slapen op een nieuwe matras met bladeren symboliseert een nieuw perspectief of houding ten opzichte van iets wat je niet wilt veranderen. U rijpen of groeien verveeld met een situatie die nooit verandert. Als alternatief, iets in je leven dat je passiviteit of luiheid ondersteunt kan zijn veranderd. Negatief, kan het een teken zijn dat u nieuwe manieren vindt om het behandelen van een probleem te vermijden.

…Als je droomt van het eten van deze smakelijke noot, zul je een van je dierbaarste plannen tot volle bloei zien komen, en schijnbare mislukking blijken een welvarende bron van winst te zijn. Om ze tussen bladeren te zien groeien, betekent een lang, vredig bestaan. Mislukking in liefde of zaken zal volgen naarmate de pecannoot vergaat. Als ze moeilijk te kraken zijn en de vrucht klein is, zul je slagen na veel moeite en kosten, maar het rendement zal mager zijn….

…Dromen van tabak, of het nu gaat om de plant, bladeren, sigaren, pijp of gewoon de rook, betekent goede zaken in de nabije toekomst, maar pech op de liefdesafdeling. Het zien van een tabaksplantage in je dromen kondigt succes in korte tijd aan. Dromen dat je op enigerlei wijze tabak rookt, kondigt de aanwezigheid aan van naaste vijanden die je proberen te schaden, daarom moet je geen fouten maken met je vrienden of anderen. Tabak, in al zijn vormen en maten, betekent kortstondig genot. Dromen van droge tabaksbladeren (als de dromer een boer is) kondigt aan dat de komende oogsten goed zullen zijn. Voor stadsmensen zou het simpelweg kunnen betekenen dat de bedrijven waaraan ze werken succesvol zullen worden gesloten. Dromen dat je op een of andere manier tabak verkoopt, houdt in dat je niet tevreden bent met jezelf en je omgeving, mogelijk vanwege verschillen tussen jou en anderen….

…(Espalier | Grapevine | Trellis | Woman) Een wijngaard in een droom vertegenwoordigt eer en kracht, en hetzelfde geldt voor alle fruitbomen. Een wijngaard in een droom wordt ook geïnterpreteerd als een rijke vrouw. Het afsnijden van takken van een wijnstok in een droom betekent geld ontvangen van een nobele vrouw. Zo vertegenwoordigt een leiboom in een droom een ​​vrijgevige vrouw. Een wijnstok in de winter in een droom stelt een vrouw voor die haar rijkdom heeft verloren, hoewel men nog steeds denkt dat ze rijk is. Als je in een droom een ​​tros druiven uit een leiboom plukt, moet je je geld uitgeven aan een vrouw. Als iemand het ziet, maar er in de droom geen druiven van plukt, betekent dit dat hij onnodige kosten zal worden bespaard. Een wijnstok in een droom vertegenwoordigt ook het huwelijk. Een latwerk voor wijnstokken in een droom stelt een mooie, nobele en rijke vrouw voor. Dezelfde interpretatie wordt gegeven voor de tuin eromheen. Om in een droom een ​​wijngaard met zijn trossen druiven en bladeren van dichtbij te zien, betekent dat financiële voordelen behalen uit de omgang met een gemeenschap van gelovigen. (Zie ook Wijnpers)…