…Dromen om door een deur binnen te gaan, betekent dat de dromer het slachtoffer kan worden van laster door vijanden aan wie de dromer heeft geprobeerd te ontsnappen. Als de deur de deur is uit de kindertijd van de dromer, betekent dit dat er onmiddellijke vreugde zal zijn in de toekomst. Dromen van een open deur suggereert triomf in liefde. Als het de deur van een landhuis is, duidt het op economisch succes. Als het een tuindeur is, geeft dit aan dat er feesten en uitstapjes zullen zijn. Dromen dat iemand de deur probeert op slot te doen waar de dromer doorheen probeert, en de deur valt omdat de scharnieren los zijn, suggereert dat iemand de hulp van de dromer nodig heeft, maar dat de dromer niet kan helpen, ook al kan hij of ze zou het misschien heel graag willen. Dromen van het openen van een deur suggereert dat er binnenkort nieuwe succesvolle activiteiten zullen zijn. Dromen van het schilderen van een oude en gedeeltelijk verwoeste deur, geeft aan dat de dromer een verandering van leven wil in de hoop een fortuin te verdienen door er moeite en hard aan te doen. Dromen dat andere mensen zonder problemen door een deur gaan, betekent dat de dromer frustraties heeft door situaties die niet goed gaan. Als de persoon die deze droom droomt, een politicus is, betekent dit ongunstige veranderingen. Voor een kunstenaar, uitvinder of schrijver kan het betekenen dat hun werk niet wordt geaccepteerd, wat voor hen een waarschuwing is om de dingen die ze hebben gemaakt te controleren. Wanneer een deur gesloten is en de dromer kan deze niet openen, suggereert dit dat de dromer niet op de goede weg is, wat problemen zal veroorzaken met familie, zaken en vrienden. Dromen over het vernietigen van een deur suggereert dat de dromer binnenkort verschillende problemen zal hebben, ook met autoriteiten. Dromen om te horen wat er achter een deur gebeurt, geeft aan dat sommige vrienden plannen maken tegen de dromer, of dat de dromer iets probeert te doen dat verkeerd is. Dromen om door een deur te gaan en de deur los te laten en iemand pijn te doen, zou kunnen betekenen dat de adviezen en aanbevelingen van de dromer de persoon die ze ontvangt ernstig kunnen schaden.Daarom moet de dromer goed nadenken voordat hij ze geeft. Als een vrouw droomt dat ze tijdens een regenachtige nacht door een deur gaat, kan dat betekenen dat ze van plan is verwerpelijke avonturen te beleven. Als een man dezelfde droom heeft, duidt dat op ondeugden en verwerpelijk gedrag. Volgens Freud symboliseert een man die droomt over een deur iets seksueels, wat betekent dat er seksuele verlangens en impulsen zijn die niet bevredigd zijn. Dromen om door een deur te gaan, ongeacht de vorm of grootte, suggereert dat de dromer binnenkort nieuws, misschien onaangenaam nieuws, zal ontvangen over zaken die worden afgehandeld. Dromen om een ​​deur open te zwaaien duidt op een gebrek aan ernst en eerlijkheid in de activiteiten van de dromer. Dromen van een gesloten deur en het moeilijk te openen zijn, kan betekenen dat er kansen zijn verspild en dat de dromer niet zal kunnen herstellen. Dromen van het zien van een kapotte deur, en erger nog als hij valt, suggereert dat er geen kansen zijn om te bereiken wat gewenst is, en daarom zou het beter zijn om naar andere opties te zoeken. Dromen om te proberen een gesloten deur te forceren om erdoor te gaan, betekent dat er geen kans op succes is in wat de dromer verlangt….

…Een deur in een droom stelt de bewaker van het huis voor. Een open deur in een droom is een bron van inkomsten. De deur van een huis stelt ook de vrouw voor. Als het uiterlijk van iemands deur er anders uitziet dan de werkelijkheid in een droom, betekent dit veranderingen in iemands leven. Als het in de droom is gebroken of verbrand, betekent dit problemen voor de bewoner van dat huis. Als iemand in de droom een ​​kleine deur binnen de hoofdingang ziet, betekent dit dat hij inbreuk maakt op de privacy van de slaapkamer van anderen. Het betekent ook dat iemands vrouw een geheime affaire kan hebben, of dat er in iemands huis verraad kan worden ontdekt. Als iemand in een droom leeuwen voor zijn deur ziet springen, betekent dit dat onbeschaamde mensen zijn vrouw zullen achtervolgen. Als iemand zichzelf een deur ziet zoeken die hij in een droom niet kon vinden, betekent dat besluiteloosheid. Een huis binnenkomen via de voordeur betekent triomferen tegen iemands tegenstand. Als de deur van iemands huis in een droom naar de straat gaat, betekent dit dat wat iemand verdient, eerder van nut zal zijn voor vreemden dan voor zijn eigen huishouden. Het verdwijnen van een deur in een droom betekent de dood van het hoofd van dat huishouden. Door een kleine deur naar een open ruimte gaan, betekent verlichting van moeilijkheden. Als iemand zichzelf in een droom zijn huis via de hoofdingang in een ruime groene tuin ziet verlaten, betekent dat het rijk van het hiernamaals betreden. Als iemand in een droom twee lokken of deurkloppers aan zijn deur ziet hangen, betekent dat schuld aan twee mensen die betaling eisen. Als iemand in een droom vuur zijn deur ziet branden, betekent dit de dood van zijn vrouw, of het kan betekenen dat hij er niet in slaagt dat huishouden naar behoren te beheren. De poorten van een stad vertegenwoordigen een rechtvaardige gouverneur. In een droom vertegenwoordigt de deur van een huis ook de bescherming die erachter schuilgaat, inclusief iemands eigendom, persoonlijke geheimen en familie. Als de deur goed in een droom is gebouwd, betekent dit bescherming van iemands privéleven. Anders betekent alles wat door zo’n deur kan worden gezien, iemands privéleven blootleggen. Als iemand een timmerman een nieuwe deur voor hem ziet bouwen, betekent dit een blijde tijding van gezondheid en rijkdom. Als iemand merkt dat hij in een droom niet in staat is zijn deur op de juiste manier te sluiten, betekent dit moeilijkheden veroorzaakt door zijn vrouw. Als iemand zichzelf in een droom zijn deur ziet veranderen, betekent dit dat hij naar een ander huis verhuist. Als iemand zichzelf zijn huis ziet binnengaan en zijn deur in een droom op slot doet, betekent dat bescherming tegen het kwaad. (Zie ook Doorjamb | Deurpost)…

De droom over een deur symboliseert toegang, nieuwe kansen en veranderingen. Het kan ook de weergave van een beschikbare optie zijn. De kans om iets anders te doen. Een deur kan ook symboliseren een overgang van de ene fase van je leven naar de andere. Denk aan de kleuren, cijfers, afbeeldingen en je gevoelens in verband met de deur nog meer betekenis. De droom over een open deur symboliseert nieuwe mogelijkheden of opties klaar of wacht op je. Het kan ook de weergave zijn van een nieuwe kans of verandering die al is begonnen. Jezelf iets anders zien doen in je leven. Hun eigen ontvankelijkheid voor nieuwe ideeën of nieuwe situaties. De droom over een gesloten deur kan kansen of veranderingen vertegenwoordigen die niet meer voor u beschikbaar zijn. Als alternatief kan een gesloten deur weerspiegelen een van de keuze die u moet maken of initiatief dat u moet nemen om een kans te krijgen. Het vooruitzicht van verandering dat is aan u om te beslissen. De droom met een gesloten deur symboliseert kansen, verandering of toegang tot iets in je leven waar je je geïsoleerd van voelt. Je voelt je ontkend of dat je vooruitgang in het leven op de een of andere manier geblokkeerd is. Als alternatief kan een gesloten deur zijn eigen open terughoudendheid ten opzichte van anderen of mogelijk asociaal gedrag weerspiegelen. Jezelf buitensluiten van anderen of bereid zijn om dingen aan anderen over jezelf te onthullen. De droom over een deur op je gezicht symboliseert gevoelens van worden uitgesloten of genegeerd. De droom over mensen die willen dat je ze aan een deur achterlaat of met wie je in een deur komt symboliseert ideeën, gewoonten of levenssituaties die je onder druk zetten om iets anders te doen. Een deel van je dat erkend wil worden of een slechte gewoonte die moeilijk te weerstaan is. Of criminelen of mensen die je niet graag naar een deur symboliseert negatieve gedachten, slechte gewoonten of de angst die zich presenteert in je leven. Het kan ook een teken zijn dat je ook dicht bij negatieve invloeden. Wordt opgesloten buiten de deur van uw huis symboliseert negatieve invloeden of problemen die uw vermogen om veilig te voelen, normaal en stabiel te overwinnen. Je hebt het gevoel dat je niet weer normaal zijn. De droom van een deur die ik niet kan sluiten symboliseert een verandering die onomkeerbaar lijkt.

…Dromen om een ​​deur binnen te gaan, duidt op laster en vijanden aan wie je tevergeefs probeert te ontsnappen. Dit is hetzelfde voor elke deur, behalve de deur van je ouderlijk huis. Als het deze deur is waarvan je droomt om binnen te komen, zullen je dagen gevuld zijn met veel en sympathie. Dromen om ‘s nachts door de regen een deur binnen te gaan, betekent voor vrouwen onvergeeflijke escapades | voor een man is het veelzeggend dat hij door ongerechtvaardigde ondeugd gebruik maakt van zijn bronnen, en het voorspelt ook toewijzingen. Anderen door een deuropening zien gaan, duidt op mislukte pogingen om uw zaken in een betalende toestand te krijgen. Het betekent ook veranderingen voor boeren en de politieke wereld. Voor een auteur voorspelt het dat het lezende publiek zijn manier van het stellen van feiten zal terechtwijzen door te weigeren zijn latere werken te lezen. Dromen dat je een deur probeert te sluiten, en hij valt uit zijn scharnieren en iemand verwondt, duidt erop dat kwaadaardig kwaad je vriend bedreigt door je onbedoeld verkeerde advies. Als je een andere poging ziet om een ​​deur op slot te doen, en deze valt uit de scharnieren, zul je op de hoogte zijn van het ongeluk van een vriend en machteloos zijn om hem te helpen….

…Een open deur in onze dromen is een uitnodiging om deze over te steken. Het landschap dat door de deur wordt waargenomen, zal ons vertellen of de crisis die we doormaken voorgoed of slecht is. Een open deur is als een licht in het donker. –Als de deur erg laag is, erg smal en we er niet door kunnen, dan geeft dit aan dat de oplossing van onze crisis enige opoffering vereist. Als de deur dicht is en hij gaat niet open als we aankloppen, dan is het moment van de definitieve oplossing nog niet aangebroken….

Als je droomde en in de droom zag je dat je door een deur komt, betekent dat nieuwe kansen die voor je gepresenteerd zullen worden. Jullie betreden een nieuwe fase in jullie leven en gaan van het ene bewustzijnsniveau naar het andere. In het bijzonder, een deur die opent naar buiten betekent dat de noodzaak om meer toegankelijk voor anderen, terwijl een deur die naar binnen opent duidt zijn verlangen naar innerlijke exploratie en zelfontdekking. Dromen of zien in de droom geopend deuren, symboliseert uw ontvankelijkheid en de bereidheid om nieuwe ideeën / concepten te accepteren. In het bijzonder, dromen over of zien in de droom een licht achter het kan erop wijzen dat je op weg bent naar meer verlichting / spiritualiteit. Als je droomde dat de deuren op slot zijn, betekent dat kansen ontzegd en niet beschikbaar voor u of dat u het al gemist hebt. Als je in de gesloten deur, dan vertegenwoordigt het harde lessen die moeten worden geleerd. Als je droomde en in de droom, zag je dat je deuren sluit, kan erop wijzen dat je jezelf sluit van anderen. Je aarzelt om anderen te verlaten en je gevoelens te onthullen. Het is indicatief voor enige angst en een laag gevoel van eigenwaarde. Dromen of het zien van de draaideuren van de droom, kan aangeven dat je letterlijk bewegen in cirkels en niet waar. U het gevoel dat uw kansen en keuzes leiden tot een doodlopende weg.

…In een droom betekent piepen van de deur een kwaad dat wordt veroorzaakt door een bewaker, of een gevecht tussen man en vrouw, of het kan betekenen dat er een geheim wordt onthuld. (Zie ook het krijsen van een pen)…

de droom over een mechanische deur sluiting symboliseert de sluiting van een bepaald gebied van je leven dat veilig of comfortabel is. Een poort kan rekening houden met extra tijd of een veiligere overgang. Niet meteen geconfronteerd worden met een harde realiteit.

De droom over een schermdeur symboliseert emotionele of psychologische filtering. Iets waar ik graag aan denk, maar je wilt jezelf niet blootstellen aan het echte werk. Een teken dat je iets wilt genieten, maar niet wilt omgaan met de realiteit van het doen. Een schermpoort kan ook de weergave zijn van situationele bescherming. Het goed nemen en negeren wat je niet leuk vindt. Voorbeeld: Een jonge mens droomde van het zien van een mooi meisje achter een het schermdeur. Het meisje was iemand wenselijk, had nog steeds familie en vrienden die de dromer niet leuk vond. Het scherm deur weerspiegelt haar verlangen om te fantaseren over haar, het negeren van de onaangename realiteit van haar vrienden en familie.

Deurdroom duidt op obstakels en tegenstellingen. Aan de deur kloppen betekent problemen oplossen….

Zie de betekenis van badkamer

De droom over een gesloten deur symboliseert een gebied van je leven dat niet beschikbaar is voor jou. U het gevoel hebben dat een kans niet mogelijk is voor u. Een gesloten deur kan ook de weergave zijn van je gevoelens over een situatie die nog niet klaar is. Een gesloten deur kan ook geheimen vertegenwoordigen of iets wat je voelt is verboden. De droom van het zien van een deur dicht kan het einde van een relatie of situatie weerspiegelen. Het kan ook de vertegenwoordiging van macht of middelen zijn waarvan je denkt dat je al geïsoleerd bent. De droom over het sluiten van een deur, u zelf vertegenwoordigen u wilt afweren van een relatie of situatie. Het kan ook betekenen dat u hebt besloten over een ding en zal niet vermaken andere opties. Dromen dat een winkel gesloten is symboliseert de mogelijkheid om bepaalde keuzes te maken die nog niet klaar zijn. Het kan ook een teken zijn dat je meer geduld moet hebben met je doelen.

Lees de betekenissen van de aldrava.

Zie de betekenis van de klopper

…Een hangslot in een droom stelt een werknemer voor die ruw en ongunstig wordt behandeld. Een hangslot gemaakt van hout in een droom staat voor bedrog en hypocrisie. Iemands deur veilig op slot doen in een droom betekent zijn zaken beheren en controleren in overeenstemming met de goddelijke wetten. Als iemands deur in een droom geen slot heeft, betekent dit dat iemand geen controle heeft over de richting van zijn leven, en dat hij zich weinig bekommert om de gevolgen ervan. Als je probeert je deur op slot te doen, maar in een droom tevergeefs, betekent dit dat je een belangrijk project niet voltooit. Het doorbreken van een slot en het betreden van een huis in een droom vertegenwoordigt een overwinnaar of voordelen die door zo iemand zullen komen. Een hangslot in een droom vertegenwoordigt ook een grendel, een deurklink, iemands zoon, een gehandicapte vrouw, die zich schuilhoudt bij de vijand, een verborgen schat of een begraafplaats. Een hangslot in een droom kan ook duiden op tovenarij, het verbergen van geheimen of belemmeringen die iemands reisplannen belemmeren. Als je in een droom een ​​hangslot op je deur zet, betekent dat welvaart na armoede te hebben geleden of eer te ontvangen na vernederd te zijn. Een hangslot in een droom kan ook een bastaardzoon voorstellen, of een vondeling. (Zie ook Sluiten | Vergrendelen)…

…(Gesloten) Als een alleenstaande man zichzelf een deur in een droom ziet sluiten, betekent dit dat hij met een rechtvaardige vrouw zal trouwen. Als een getrouwde man zichzelf in een droom een ​​deur ziet sluiten, betekent dit dat hij van zijn vrouw kan scheiden. Een deur op slot doen in een droom betekent ook trouwen, hoewel het ontgrendelen van een hangslot een negatieve connotatie heeft. Als iemand zijn deur in een droom op slot ziet, betekent dit dat hij ervoor zal kiezen zijn wereldse voldoening na te jagen in plaats van zijn religieuze verplichtingen na te komen. Als iemand de deur van zijn huis op slot probeert te doen en dit in zijn droom niet doet, betekent dit dat hij een moeilijke beslissing die hij heeft genomen, zal laten varen of in zijn geval niet het onmogelijke zal nastreven….

…Droom om een ​​of meer sleutels te verliezen, duidt op de mogelijkheid om uw baan te verliezen. Aan de andere kant duidt het op verduidelijking van verwarrende attitudes en projectie van nieuwe doelen. Droom van het openen van een deur met een sleutel betekent dat je in een nieuwe situatie terechtkomt. Je moet aandacht besteden aan de context van de droom, of de situatie goed of slecht is. Droom van het openen van een deur en het betreden van een kamer waar een persoon van het andere geslacht is, betekent een aanstaand huwelijk. Droom van het hebben van veel sleutels symboliseert een aankoop van goederen of kennis, evenredig met het aantal sleutels in de hand. Droom dat je moeite hebt om de sleutel in een slot te draaien, wat betekent dat je in goede situaties enkele moeilijkheden en obstakels zult hebben. Droom van een kapotte sleutel voorspelt problemen en problemen die de realisatie van een wens zullen blokkeren….

…(Seeds | Terebinth | Tree) Pijnbomen en hun vruchten in een droom betekenen eenzaamheid en verbijstering tijdens reizen. Een pijnboom beklimmen in een droom betekent triomf, succes en goed nieuws horen. Pijnboompitten in een droom vertegenwoordigen de pijnboom zelf. Een pijnboompitten in een droom vertegenwoordigt ook een beroemd persoon met een nobel karakter, een godvrezend persoon die gerespecteerd, heilig maar arm is, of het kan iemand zijn die weinig te bieden heeft, of een persoon die uit mededogen dieven beschermt. Dezelfde interpretatie is van toepassing op uilen en kraaien. Het bouwen van een deur voor iemands huis van dennenhout in een droom betekent het inhuren van een bediende of een portier die weinig beleefdheid heeft en die vervuld is van dwaze ideeën. Als een handelaar of een zakenman zo’n deur in een droom bouwt, betekent dit dat hij onbewust een dief in dienst zal nemen….

…Een sleutel in een droom vertegenwoordigt geld, een helpende hand, het pad van kennis betreden, of het zou kunnen betekenen dat je goddelijke leiding ontvangt. Het dragen van een sleutelbos in een droom betekent welvaart, kennis en veiligheid tegen de vijand. Sleutels in een droom vertegenwoordigen ook iemands kinderen, afgezanten, spionnen, dienaar, vrouw of rijkdom. Sleutels in een droom betekenen ook het bereiken van je doel of het vervullen van je gebeden. Een sleutel in een droom kan ook de overwinning op de vijand betekenen. Het vasthouden van een houten sleutel in een droom duidt op het karakter van iemand die weigert anderen te helpen, of als hij hun geld in vertrouwen houdt, betekent dit dat hij ze niet terugbetaalt, want hout in een droom betekent hypocrisie. Vasthouden aan een sleutel die geen tanden heeft in een droom, betekent een wees van zijn erfenis bedriegen, of een voogd worden van een landgoed en de rechtmatige erfgenamen misleiden. In een droom vasthouden aan de sleutel van het paradijs betekent kennis verwerven, wettige rijkdom verwerven of een erfenis ontvangen. Sleutels in een droom vertegenwoordigen ook de koffers die ze openen. Het zien van een sleutel in een droom betekent ook een pelgrimstocht naar Mekka maken. Een sleutel gemaakt van ijzer in een droom stelt een sterke en gevaarlijke man voor. Het betekent ook openheid in iemands leven. Een sleutel omdraaien om een ​​deur of een hangslot in een droom te openen, betekent de overwinning op je vijanden behalen. Het openen van een deur of een slot zonder sleutel in een droom betekent hetzelfde bereiken door middel van gebeden. Het vinden van een sleutel in een droom betekent het vinden van een schat, of profiteren van een landbouwgrond. Als een rijk persoon een sleutel in zijn droom vindt, betekent dit dat hij aalmoesbelasting verschuldigd is en dat hij onmiddellijk moet verdelen wat hij verschuldigd is, liefdadigheid moet betalen en berouw moet hebben voor zijn zonden. In een droom vasthouden aan de sleutel van de heilige Ka’aba betekent werken voor een heerser of een imam. Als een vrouw sleutels ontvangt in een droom, betekent dit haar verloving. Moeite hebben om een ​​deur te openen, zelfs met een sleutel in een droom, betekent hindernissen in iemands bedrijf of het niet bereiken van het doel. Een sleutel in een droom vertegenwoordigt ook nieuwe kennis voor een geleerde of een geleerd persoon. Een sleutel in een deur steken in een droom betekent een overleden persoon in zijn doodskist of graf plaatsen, of het kan betekenen dat je geslachtsgemeenschap hebt met je vrouw….

…Het openen van een deur met een sleutel kondigt aan dat we een nieuwe situatie zullen betreden, goed of slecht volgens de context van de droom. Het bezitten van een grote sleutelbos symboliseert de aankoop van goederen of kennis in verhouding tot het aantal sleutels in de bos. Als we problemen hebben met het omdraaien van de sleutel in het slot, belooft we dat we moeilijkheden en obstakels zullen tegenkomen bij het verkrijgen van wat we willen. Een kapotte of verloren sleutel is een voorteken van problemen en problemen die ons ervan weerhouden onze verlangens te realiseren. Een deur openen en een kamer binnenlopen waar een persoon van het andere geslacht het huwelijk aankondigt….

…In een droom vertegenwoordigt een drempel iemands jurk, kledingstuk, iemands versiering, make-up, geld, of het kan duiden op het sluiten van een onderwerp, het verspreiden ervan, of het kan een mooie vrouw vertegenwoordigen die alle eigenschappen bezit die de mens wenst, inclusief schoonheid en een goed karakter. , intelligentie, rijkdom en vruchtbaarheid. Een nieuwe drempel kopen of er in een droom op gaan zitten, betekent dat de man of de vrouw lichamelijk letsel kunnen oplopen. Als iemand zichzelf in een droom onder de drempel van zijn deur ziet zitten, vertegenwoordigt dat een tegenslag of een ziekte. Als iemand zichzelf in een droom over de drempel van zijn deur ziet worden gedragen, vertegenwoordigt dat zijn begrafenis. (Zie ook Voordeur | Deurlatei | Deurplaat)…

…(Door) Op de deur kloppen in een droom betekent een gevecht gevoerd door een indringer. (Zie ook Sluiten | Deur)…

De droom over een poort symboliseert een grens in je leven. Het ingangspunt van een nieuwe fase in je leven. De overgang van de ene periode van je leven, of het niveau van volwassenheid, naar de andere. Een poort kan verschijnen in een droom als je staan voor adolescentie, ouderschap, dood of significante verandering. Iets anders invoeren. Een open poort kan mogelijkheden en nieuwe mogelijkheden vertegenwoordigen. Een gesloten poort kan een obstakel vormen dat u moet tegenkomen voordat er vooruitgang kan plaatsvinden. Het kan ook de vertegenwoordiging zijn van problemen bij het overwinnen van moeilijkheden. De droom van het hebben van moeite met het openen van een poort kan vertegenwoordigen hard werken of inspanning is onbevredigend. Je niet voorbereid of voorbereid zijn om door te gaan naar de volgende stap. Voorbeeld: Een jonge mens droomde van het zien van zich naast een open deur aan zijn binnenplaats. In het echte leven was hij zich ervan bewust hoe moeilijk het was om zijn alcoholverslaving te bestrijden. De deur opende naar zijn achtertuin weerspiegeld om de mogelijkheid van terugkeer naar zijn gehechtheid te openen, terwijl het proberen om hem te bestrijden.

…Dromen dat iets of iemand die boosheid uitdrukt, je heeft geraakt, duidt op onenigheid en afkeer van verschillende soorten, maar deze worden bijna altijd door jou veroorzaakt. Dromen dat je een kind of een zwakke en weerloze persoon slaat, suggereert dat je te veel vrijheden en voordelen hebt genomen ten opzichte van anderen en waarschijnlijk van plan bent om dit voor je persoonlijk voordeel te blijven doen. Dromen dat je schokken hoort, bijvoorbeeld wanneer een deur dichtgaat, suggereert dat je binnenkort verwacht nieuws zult ontvangen. In sommige gevallen gaat het meestal om iemand die zich wil verontschuldigen omdat hij je pijn heeft gedaan. Dromen dat je een deur, een muur, een vloer, enz. Hoort kloppen, suggereert opkomende aangename verrassingen, of dergelijke verrassingen kunnen zelfs onaangename verrassingen zijn….

…(Kookpot | Vat) In een droom vertegenwoordigt een kookpot iemands vrouw, zijn levensonderhoud en huis, terwijl het deksel de echtgenoot vertegenwoordigt. Als de pot er in een goede staat en waardevol uitziet in iemands droom, dan vertegenwoordigt hij zijn adel en eer. Een verkoper van aardewerk kookgerei in een droom vertegenwoordigt comfort en men hoeft niet te reizen om in zijn levensonderhoud te voorzien, terwijl een verkoper van koperen kookgerei of andere soorten kookgerei in een droom een ​​levensonderhoud vertegenwoordigt dat is gebaseerd op reizen van deur tot deur. Een kookpot in een droom vertegenwoordigt ook een geleerde of een man van kennis die in de stoel van de leraar zit, terwijl het vlees, de groenten en de kruiden in de pot zijn kennis, wijsheid en hun voordelen voor de zoeker vertegenwoordigen. Een pan in vuur en vlam met water dat erin kookt in een droom stelt een gescheiden vrouw voor. Een pot in een droom vertegenwoordigt ook een knap uitziende man die geeft om de mening van zijn buren. Een pot in een droom zou ook een huishoudster kunnen zijn. Wat er ook mee gebeurt in een droom, kan gevolgen hebben voor de huishoudster. Als er in een gezin een zieke is, en als iemand een kookpot ziet, weet hij in een droom niet wat erin zit, de kachel vertegenwoordigt hier zijn bed, het vuur vertegenwoordigt zijn depressie en het kokende water vertegenwoordigt zijn zorgen. Als het koken stopt, als de inhoud begint af te koelen en als het vuur in de droom wordt uitgesteld, betekent dit dat hij zal herstellen van zijn ziekte. In een droom een ​​pot met vlees en groenten op het fornuis zetten, betekent dat je iemand opdringt om een ​​gunst te ontvangen. Als het vlees in zijn droom wordt gekookt, betekent dit dat iemand veel baat zal hebben bij zo iemand en dat zijn verdiensten geoorloofd zijn. Als het vlees niet kookt, betekent dit dat alles wat hij via de ander verdient, onwettig is. Een pot roeren in een droom betekent iemand roddelen. Als iemand in een droom rechtstreeks uit de pot eet, vertegenwoordigt dit geld dat men anders zou kunnen besparen naast andere voordelen. Als de pot die men in zijn droom roert geen vlees of voedsel bevat, betekent dit dat hij een arme zal vragen iets te doen dat hij niet kan, en bijgevolg zal hij er geen baat bij hebben. Een kookpot in een droom vertegenwoordigt ook iemands meedogenloosheid jegens zijn vijand. Een pot in een droom duidt ook op iemands tevredenheid en zijn aanvaarding van zijn bestemming en van de goddelijke voorzienigheid. Een pot in een droom vertegenwoordigt ook een vrouw of geld. De saus vertegenwoordigt wettige inkomsten die gepaard gaan met wat gedoe. (Zie ook Pot van aardewerk | Pot)…

…Dromen van sleutels, duidt op onverwachte veranderingen. Als u de sleutels kwijtraakt, krijgt u last van onaangename avonturen. Sleutels vinden, brengt huiselijke rust en vlotte zaken. Gebroken sleutels, voorspelt scheiding door dood of jaloezie. Voor een jonge vrouw die droomt van het verliezen van de sleutel van een persoonlijk sieraad, betekent dat ze ruzie zal hebben met haar minnaar en daardoor veel onrust zal lijden. Als ze ervan droomt een deur met een sleutel te openen, zal ze een nieuwe minnaar hebben en te veel vertrouwen in hem hebben. Als ze een deur met een sleutel op slot doet, zal ze erin slagen een echtgenoot te selecteren. Als ze de sleutel weggeeft, zal ze in een gesprek geen oordeel vellen en haar eigen reputatie verduisteren….

…Een slotenmaker in een droom vertegenwoordigt een makelaar. Als hij in de droom de deur van zijn eigen huis op slot doet, betekent dit dat hij huwelijken regelt of werkt als huwelijksadviseur. Als hij in een droom de deur van zijn winkel op slot doet, betekent dit dat hij handelt in koopwaar en zaken. Een slotenmaker in een droom zien, betekent ook geheimen verbergen, of het kan een huwelijk betekenen….

…(Azan | Muezzin) Het horen van de oproep tot gebeden in een droom duidt op het pelgrimsseizoen of kondigt de heilige maanden aan. Het kan ook wijzen op laster, een diefstal, het aankondigen van een belangrijke beweging of het blazen op oorlogsbazuinen, of het kan duiden op rang en eer of gehoorzaamde bevelen van degene die de droom ziet, of misschien op het aankondigen van een vrouw voor een ongetrouwde man, betekent de waarheid vertellen. Het horen van de oproep tot gebeden in een andere taal dan het Arabisch waarin het in een droom werd geopenbaard, betekent leugens en laster. Als je een vrouw ziet die oproept om te bidden, terwijl ze in een droom op de top van een minaret staat, betekent dat innovatie en beproevingen. Als kinderen de oproep tot gebeden in een droom opzeggen, betekent dit dat mensen vol onwetendheid het land zullen regeren. Dit is met name het geval wanneer de oproep buiten de juiste tijd wordt gemaakt. Als een geschikt persoon zichzelf voldoende ziet oproepen tot gebeden in een droom, betekent dit dat hij zal worden aangesteld om een ​​land te besturen dat zo groot is als zijn stem in de droom kan bereiken. Als iemand niet voldoet aan de voorwaarden om te regeren, betekent dit dat zijn vijanden in aantal zullen toenemen. Als hij een handelaar is, betekent dit dat zijn bedrijf zal groeien. Het horen van de oproep tot gebeden in een droom kan ook staan ​​voor aanroepingen, smeekbeden en goede gebeden. Als iemand zichzelf ziet oproepen tot gebeden vanuit een put in een droom, betekent dit dat hij mensen uit een ander land zal roepen om het pad van de Almachtige God te bewandelen, om de jurisprudentie te volgen die Hij de mensheid verplicht heeft gesteld, en om de goddelijke wetten aan te nemen zoals hun manier van leven en religie. Als het bellen van binnenuit een put wordt gedaan vanuit een moslimland in de droom, betekent dit dat hij een spion of een innovator is die veranderingen in Gods wetten aanbrengt. Als iemand zichzelf in een droom ziet bidden vanaf de top van het Scared House of Ka’aba, betekent dit dat hij een innovator is. Als hij tot gebeden oproept terwijl hij in zijn bed in een droom ligt, betekent dit dat zijn vrouw de buren lastert en lastert. Als hij in een droom aan de deur van een koning belt , betekent dit dat hij in een rechtbank van de waarheid zal getuigen. Als iemand belt terwijl hij in een caravan of op een marktplaats in een droom reist, betekent dit dat hij een bende dieven zal ontmaskeren. Als hij de oproep doet tot gebeden vanuit een ruïne in een droom, betekent dit dat zo’n plek herbouwd zal worden en dat mensen erin zullen wonen. Als iemand zichzelf tot gebed ziet roepen vanuit een badhuis of terwijl hij onder de douche staat in een droom, betekent dit dat hij koorts zal hebben. Als hij zichzelf ziet roepen en niemand beantwoordt zijn oproep in een droom, betekent dit dat hij tot het gezelschap van onrechtvaardige mensen behoort. Als hij met een prachtige stem roept en de mensen luisteren naar zijn roeping in de droom, betekent dit dat hij de goedkeuring zoekt van mensen met autoriteit. Als hij zichzelf tot gebed ziet roepen terwijl hij naakt is, vertegenwoordigt dat zijn roekeloosheid en minachting voor zijn eigen religie. Oproepen tot gebed terwijl je in een droom op een hoop vuilnis staat, betekent dat je een stom persoon roept om vrede te sluiten, maar het heeft geen zin. Het horen van de oproep tot gebeden op een marktplaats betekent de dood van een van de kooplieden….

De droom over citroenen symboliseert gedachten of emoties van teleurstelling, pech hebben, of zich genaaid voelen. Dit gaat over gedachten en emoties die zuur zijn over een bepaald onderwerp. Voorbeeld: Een jonge man droomde van iemand die zei dat hij met citroenen moest slapen voordat hij een deur kon binnengaan. In het echte leven, hij was een bendelid die moest een pak slaag te nemen om te worden begonnen in zijn bende.

…Volle maan, helder en mooi, betekent romantiek, vreugde en vrede aan de deur. Nieuwe, jonge maan betekent nieuwe projecten of bedrijven om uit te voeren. In een nuchtere nacht is dat een teken van ongeluk en verlies….