De droom van het zien van iets branden in de droom symboliseert intense emoties of gepassioneerde gevoelens. Een totaal gebrek aan zorg voor iets. Opzettelijk onbeleefd, beledigend of ongevoelig. Het kan ook de vertegenwoordiging van de emotionele, verbrand of een teken dat je nodig hebt om te ontspannen. De droom over brandwonden op de huid symboliseert verlegenheid, onaangename gevolgen of pijnlijke handelingen die verduren. Een persoon of situatie heeft u een herinnering dat uw acties voor altijd ongewenst zijn of niet zal worden herhaald. Een harde of pijnlijke reactie in een sociale situatie. Iemand kan het niet eens zijn met wat je denkt. Om te dromen dat je levend verbrand wordt symboliseert gevoelens van nooit meer geroepen worden. Wanhoop. Andere mensen wrijven in hun verwaarlozing, verlating, of voor het kwaad gaat in hun richting. Harte, dat je je als anderen voelt. Verlatenheid, moeilijkheden of zoiets, een situatie die zo verstoken is van alle vrijheid. De droom over andere mensen die levend branden kan vertegenwoordigen hoe verteerd je bent door je eigen ambitie. Opzettelijk verwaarlozen of doden van een deel van je leven. Kijken naar een situatie of gebied van je leven omhoog gaan in de lucht, opzettelijk wegkwijnen, of worden geconsumeerd door een andere passie. Het ervaren van een gebied van je leven dat leeg is, somber of vol moeilijkheden. Gevoeligheid over het opgeven van iets belangrijks voor altijd. De droom van een huis in brand symboliseert een perspectief op een situatie die opzettelijk wordt verlaten of ernstig verwaarloosd. Het kan ook de vertegenwoordiging van intense woede of wrok naar een andere persoon. Voorbeeld: Een man die droomde van het zien van zijn vriend met brandplekken in zijn nek. In het echte leven pleegde deze vriend zelfmoord, en de man begon de wanhoop te begrijpen die zijn vriend voelde over zijn leven, wat hem motiveerde om zelfmoord te plegen. In het echte leven had de man bedrogen. Voorbeeld 3: Een vrouw droomde van een slang die brandend vergif op haar spuugt. In het echte leven, ze voelde dat haar zus was een slechte invloed en trieste pijnlijke dingen zeer blijvend. Voorbeeld 4: Een man droomde ervan om iemand levend verbrand te zien worden. In het echte leven, voelde hij dat zijn verlangen om een psycholoog werd volledig verteerd door zijn ambitie om te slagen in een ander gebied.

Mogelijkheid om uw economie te verbeteren.

Als er iets brandt in een droom, dan betekent dit dat je met zeer sterke emoties in de zin van een bepaald ding of persoon. Misschien is er een voor de hand liggende situatie die moet worden opgelost zodra het mogelijk is. Als alternatief kan de droom stel je voor om te kalmeren, anders zul je branden. Wat u lijdt aan spanning moet zo snel mogelijk worden verwijderd. Zorg ervoor dat je wat tijd voor jezelf en ontspannen een beetje. Voor een meer gedetailleerde interpretatie van dromen, zie de betekenis van vuur.

(Zie Coal)

…Dromen dat je huis in brand staat, duidt op gevaar, ziekte of dood. Dromen dat een commercieel gebouw in brand staat, betekent een afname van de rijkdom. Dromen dat een deel van je lichaam brandt, is een teken van onvermogen om aan het werk te gaan. Dromen van een brandend meubelstuk in je huis duidt op persoonlijke conflicten. Een droom van een brandend gebouw betekent dat er grote problemen komen. Dromen dat er iets brandt, toont langzaam instabiliteit in romantische relaties….

…(Shake | Shiver | Tremor) Je hoofd zien trillen in een droom betekent eer verkrijgen en opstaan. Als iemands rechterhand trilt of trilt in een droom, betekent dit dat het moeilijk is om in zijn levensonderhoud te voorzien. Als iemands rechterbeen trilt in een droom, betekent dit dat hij profiteert van zijn familie of clan. Als iemands linkerbeen trilt in een droom, betekent dit zakelijke verliezen. Hetzelfde geldt voor het beven of schokken van een deel van het lichaam. (Zie Lichaam 1 | Tremor)…

…(Hitching | Jerking | Lameness) Hinken in een droom betekent arbeidsongeschikt raken of niet in staat zijn om een ​​project af te ronden dat men nastreeft. Hinken in een droom betekent ook kennis opdoen, iemands religie begrijpen of groeien in wijsheid. Hinken in een droom betekent ook reizen. Als het hinken wordt veroorzaakt door iemands rechterbeen in de droom, kan dit betekenen dat een ziekte zijn zoon zal toebrengen. Als het hinken het linkerbeen in de droom heeft aangetast, kan dit betekenen dat iemands dochter verloofd zal zijn. Als iemand geen kinderen heeft, of als hij geen plannen heeft om te reizen, dan betekent hinken in een droom een ​​waarschuwing om achteruit te gaan, te vertragen en voorzichtig te zijn met zijn volgende zet. Als iemands been in een droom ontwricht is, betekent dit dat zijn vrouw ziek kan worden. Hinken in een droom betekent ook een lang leven, kennis en religieus begrip. Een vrouw zien hinken in een droom betekent iets tekortkomingen ontvangen. Hetzelfde geldt als een vrouw iemand in haar droom op één voet ziet hinken of huppelen. Mank lopen in een droom staat ook voor bedrog, verraad of verraad. (Zie ook kreupelheid)…

…Vuur is een van de archetypische elementen van het universum en symboliseert de zuivering van de geest door begrip. Om onze dromen met vuur te analyseren, moeten we de vorm van de vlammen observeren. Een verslindend vuur is het tegenovergestelde van de verhelderende vlam die een verheven hartstocht symboliseert. Een klein maar goed verlicht vuur, zonder rook, vertegenwoordigt het verlangen en de tederheid, onze behoefte aan menselijke warmte. Een brandend vuur kan nauwelijks spreken van verraad of problemen, voortekenen die zowel het lichaam als de geest aangaan. Zich bedreigd voelen in de droom door de vlammen, spreekt van een intuïtieve angst om ons overwonnen te zien worden door een bedrijf dat ontrouw of mislukking is. Sommige auteurs zijn van mening dat dromen waarin we een vuur stoken, verband kunnen houden met seksuele verlangens of wraakzucht….

…(Planet) De planeet Jupiter in een droom vertegenwoordigt een penningmeester. Het samen met de maan in een droom zien, betekent zakendoen, welvaart of opstaan ​​in station. Als iemand het ziet neerdalen, of door een ster gekruist, of brandend in een droom, dan vertegenwoordigt het literaire bijeenkomsten, poëtische recitals, droominterpretatie, poëzie, zingen, gebeden, vasten, een pelgrimstocht maken naar Gods Huis in Mekka en religieuze toewijding aanbieden. (Zie ook Heavens)…

…Het zien van een urn in een droom vertegenwoordigt sensaties die te maken hebben met branden of dat je in een slechte situatie verkeert en als brandend wordt gezien. De urnen symboliseren ook het verleden….

…Meestal weerspiegelt het een werkelijke behoefte. Zo niet, dan symboliseert het een brandend streven naar iets mystieks of religieus, tenzij we gedwongen worden modderig of heet water te drinken, in welk geval het bedrog, desillusie of berusting bij het onvermijdelijke onthult….

…Snaarinstrumenten zien in een droom betekent herstellen van een ziekte, of ze kunnen het ruggenmerg van de mens, of zijn wervelkolom, kracht, strengheid, meedogenloosheid, gezondheidstoestand of fysieke fitheid vertegenwoordigen. Snaarinstrumenten in een droom zien, betekent ook enig begrip krijgen van de menselijke natuur, of de fysiologie van de mens, of ze kunnen geneeskunde of astronomie vertegenwoordigen. Als een vrijgezel snaarinstrumenten in zijn droom ziet, kan dit betekenen dat hij gaat trouwen. Als een vrouw zichzelf in haar droom een ​​snaarinstrument ziet bespelen, betekent dit dat ze een kind op haar schoot zal leggen. Als iemand zichzelf in een droom een ​​snaarinstrument ziet bespelen voor het huis van de gouverneur, betekent dit dat hij mensen zal presideren als hij daarvoor in aanmerking komt. Anders zou het kunnen betekenen dat hij een verhaal samenstelt of verzint. Het zien van een luit of een gitaar in een droom duidt niet op kwaad als men ze ziet of van plan is ze vast te houden, behalve als men hun muziek hoort. Het spelen of horen van een snaarinstrument in een droom vertegenwoordigt leugens. Als je ze in je huis in een droom speelt, betekent dit een ramp die dat gezin zal overkomen. Er wordt ook gezegd dat het spelen van een dergelijk instrument in een droom ook betekent dat je roem wint en anderen regeert, hoewel het ook kan duiden op leed voor de speler. Als een snaar van zo’n instrument in een droom breekt, betekent dit ontspanning en verlichting van stress. Een gebroken snaar van een luit of een gitaar of een vergelijkbaar instrument in een droom vertegenwoordigt een kostbare eigenschap die de eigenaar hoofdpijn bezorgt. Elke keer dat hij het zich herinnert, lijdt hij aan brandend maagzuur of maagpijn. Het zien van zo’n instrument door een leek of een hardwerkend persoon in een droom betekent troost en een les om van het leven te leren. Het zien door een onbeschaamd persoon in een droom betekent verdere corruptie, terwijl als een tiran of een onrechtvaardige persoon het in een droom ziet, het anderen onderdrukt, terroriseert en hen afsnijdt van hun families. (Zie ook Banjo | Musicus)…

…Het verbranden van je huis in een droom is een slecht voorteken, het is een waarschuwing voor toekomstige gebeurtenissen: gevaar, ziekte of dood. Dromen over een brandend commercieel gebouw betekent economisch verlies. Dromen over verbranding van een deel van je lichaam is een teken van ongeluk en onvermogen om je aan het werk te wijden. Het verbranden van een meubelstuk of een deel van uw huis wijst op discussies en familieconflicten. Het verbranden van een gebouw betekent dat er veel problemen op komst zijn. Droom van langzaam branden betekent instabiliteit in je liefdesrelaties….

…Droom van een brandend huis staat voor passie en vurige liefde. Droom van het doven van een vuur betekent dat je met veel moeite en werk obstakels in je leven zult overwinnen….

…Dromen dat je een rookwolk overweegt, suggereert meestal tijdelijke illusies en verlangens naar rijkdom en kortstondige genoegens, die aan het eind onbeduidend zijn. De rook heeft veel te maken met het onderbewustzijn van de dromer; het kan bijvoorbeeld een waarschuwing voor hem / haar zijn dat zich een luchtwegaandoening ontwikkelt. Als je die rook ergens vandaan ziet komen, suggereert dat dat je een leven vol illusies leidt en dat je verlangt naar kortstondige genoegens. Dromen dat je in een rookwolk staat, die er eigenlijk niet in de kamer is, geeft aan dat je vol twijfels en angsten zit als gevolg van een intense nerveuze toestand. Wanneer de rook de persoon die droomt domineert, kondigt dit een ernstig risico aan om in de val van een sycophant te vallen die alleen probeert hem / haar te schaden. Dromend dat je tegen rook vecht en het uiteindelijk overwint, totaal ongedeerd door het ongeluk, suggereert het dat je obsessies, beperkingen, complexiteit en illusies zullen beginnen af ​​te nemen totdat ze uiteindelijk verdwijnen. Dromen over rook die uit een houtstapel komt, kondigt de aanwezigheid aan van vijanden die je zullen proberen te schaden. Maar als het hout fel brandt, geeft dit aan dat de vijand zal falen in zijn / haar poging. Dromen dat je op brandend hout of een ander soort vuur loopt en je voeten verbrandt, suggereert dat je het risico loopt op mislukking en verlies veroorzaakt door valse vriendschappen. Als je echter over vuur kunt lopen zonder te branden, suggereert dit dat je alle obstakels zult overwinnen….

…Om onze dromen met vuur te analyseren, moeten we de vorm van vlammen observeren. Een verslindend vuur, in tegenstelling tot verheldering, symboliseert verheven hartstocht. Een klein maar goed verlicht vuur, zonder rook, staat voor verlangen en tederheid, onze behoefte aan menselijke warmte. Een brandend vuur kan praten over verraad of problemen, voorspellingen die zowel lichaam als geest aangaan. Zich bedreigd voelen in een droom door vlammen, spreekt van een intuïtieve angst om ons overwonnen te zien worden door een bedrijf dat een of andere ontrouw of mislukking kent….

…Droom van het aansteken van brandhout duidt op onenigheid en disharmonie in huis. Een brandend brandhout blussen is een teken van het oplossen van oude problemen en verzoening….

(Sorrel) In een droom betekent brandend maagzuur herstellen van een ziekte, of het kan hypocrisie en affectie betekenen.

…Dromen dat je een bad neemt in schoon en transparant water is een aankondiging van succes, vreugde, plezier, enz. Integendeel, als het water vuil is, of erger nog, modderig, is dat op zijn minst een aankondiging van ziektes of slecht nieuws . Dromen van kinderen die met schoon water spelen, is een teken van toekomstig succes en geluk in het gezin, maar als ze met vuil water spelen, duidt dit op het tegenovergestelde. Dromen van een jonge vrouw die in schoon water baadt, suggereert dat de relaties die ze heeft of haar oprechte verlangens waarschijnlijk zullen worden bewaarheid en een succesvol einde zullen bereiken. Baden omvat het gebruik van water, en water in dromen heeft sinds de oudheid bekende betekenissen: kristalhelder water duidt op gezondheid, geluk en vreugde. Troebel water duidt op ongemak, onaangenaamheden en teleurstellingen. Het modderige water duidt op ziekte, ongeluk, armoede en haat. Dromen om een ​​bad te willen nemen kan erop wijzen dat het lichaam er behoefte aan heeft, maar wanneer dit niet het geval is, symboliseert het dat we hectische momenten beleven, met veel spanning en verlangen naar rust. Dromen van baden in water dat niet erg schoon is, suggereert een brandend verlangen om iemand van het andere geslacht te ontmoeten en ermee om te gaan; deze droom komt veel voor bij vrouwen en jonge weduwen van huwbare leeftijd. Dromen om met anderen te zwemmen, bijvoorbeeld in een vijver of zwembad, is een waarschuwing die aangeeft dat je slecht gezelschap moet vermijden dat geruchten en andere schadelijke dingen zal veroorzaken, deze droom is serieuzer als het water modderig is. Dromen over baden in erg heet water is meestal een slecht teken, omdat het kan betekenen dat het lichaam koorts begint te krijgen of dat de atmosfeer rondom de dromer uitzonderlijk heet is. Als dit niet het geval is, zou dit erop wijzen dat de dromer zich ergens overdreven zorgen over maakt. Dromen van baden in koud, helder en schoon water is een aankondiging van een betere gezondheid, en als dit water uit de zee komt, zal het veel beter zijn. Dromen van witte bloemen in een badkamer duidt op een risico op het ontwikkelen van een goedaardige ziekte, zoals verkoudheid, als het gele bloemen zijn en ze niet in een vaas staan, moet u voorzorgsmaatregelen nemen. Als de bloemen donker zijn (paars of zwart), is het ding ernstig en zit de ziekte misschien al in het lichaam. Voor een jonge man, die van een badkamer droomt, insinueert het dat hij van nature de neiging heeft tot lichtzinnige en niet aan te bevelen manieren om plezier te hebben. Dromen om een ​​bad te nemen duidt op een diepe tevredenheid met jezelf, dus als je risico’s kunt nemen bij belangrijke zaken of zaken, moet je dat doen….